Obec Horný Hričov sa rozhodla seniorom a občanom, ktorí nemôžu opustiť svoj dom alebo sa necítia zdravotne dobre, obstarávať nákupy potravín, drogérie a základných tovarov nevyhnutných pre chod domácnosti.

V prípade, že máte záujem túto službu využiť, kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 041/5680 129 alebo pošlite email na adresu starosta@hornyhricov.sk alebo vhoďte svoju požiadavku do poštovej schránky na plote obecného úradu.

Tovar bude na základe zoznamu nakúpený a doručený priamo na adresu občana. Na základe pokladničného dokladu občan zaplatí nákup osobe, ktorá mu tovar doručí.