OZNAM - Testovanie COVID 19

Testovanie na COVID – 19 sa uskutoční v sobotu 24.04.2021  od 08:00 do 17:00 hod.

Testovanie je prístupné  občanom s trvalým alebo prechodným bydliskom  v obci  Horný Hričov, Dolný Hričov a Žilinská Lehota .  Prestávka bude od 12:00 do 13:00, posledný odber bude vykonaný o 11:45 hod. Posledný odber dňa bude vykonaný o 16:45 hod. V prípade, že v stredu 21.04.2021 budú ešte voľné termíny, môžu sa registrovať aj občania iných obcí.

Obec Horný Hričov si v prípade tvorenia dlhých radov vyhradzuje právo, odmietnuť otestovať občana, ktorý nie je registrovaný v rezervačnom systéme.


Pre registráciu kliknite na link Rezervačného kalendára:  https://services.bookio.com/obec-horny-hricov/widget