Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Roman ZÁBOJNÍK, pobyt na obci Horný Hričov

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  23.06.2021                                               Zvesené dňa : 08.07.2021

Skip to content