Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Roman ZÁBOJNÍK, pobyt na obci Horný Hričov

Zásielka č. OA 39774136354

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  21.12.2021                                               Zvesené dňa : 05.01.2022

Skip to content