V hornohričovskej komunite je „Z-tka“(1) zaužívaný názov pre miestne kultúrno-spoločenské centrum, ktoré si ľudia postavili svojpomocne v priebehu rokov 1973 až 1976.

Pôvodný zámer predpokladal, že daný objekt bude slúžiť najmä k aktivitám miestnej telovýchovnej organizácie, preto v ňom bola situovaná telocvičňa s rozmermi 15 x 10 m, klubovňa, či šatne s primeraným sanitárnym vybavením. Ako plynul čas vyvstala však pred obecným spoločenstvom potreba organizovať v jeho priestoroch aj podujatia iného než športového zamerania.

To primälo obecných predstaviteľov k rozhodnutiu o zmene charakteru „Z-tky“ z výlučne športového na kultúrno-spoločenské centrum obce. Telocvičňa sa tak zmenila na spoločenskú sálu a klubovňu začala obec, ako vlastník celého komplexu, prenajímať zväčša miestnym podnikateľom v oblasti stravovacích a pohostinských služieb.

K areálu „Z-tky“ vždy patrilo i okolité priestranstvo, ktoré dodnes slúži predovšetkým k športovému vyžitiu hornohričovskej komunity. Postupne tam vyrástli; asfaltová plocha na minifutbal, hokejbal, či basketbal, pieskové ihrisko pre plážový volejbal, v roku 2010 multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a v roku 2021 aj pumptracková dráha.

V súčasnosti je tak možné skonštatovať, že areál „Z-tky“ naplnil pôvodný zámysel bezozbytku, a stal sa dôstojným miestom pre organizovanie nielen športových, ale aj kultúrnych a spoločenských podujatí.

 

(1) Pomenovanie „Z-tka“ vzniklo z dôvodu, že práce na výstavbe tohto objektu sa vykonávali v rámci akcie „Z“. Čo bol spôsob obyvateľstvom vykonávanej verejnoprospešnej práce v čase svojho voľna bez nároku na odmenu, ktorý v dobe realizácie tohto projektu, z dôvodu nedostatku iných možností financovania obecných rozvojových projektov, predstavitelia obce často využívali.

 

Kultúrno-spoločenské centrum si postavili obyvatelia svojpomocne v rámci akcie “Z”, a preto sa medzi ľuďmi uchytil aj jeho názov “Z-tka”

 

Na priestranstve v okolí Z-tky postupne vyrástlo viacero športovísk. Na snímke vidíme pohľad z otvorenia toho najnovšieho z nich, pumptrackovej dráhy

Skip to content