Zloženie výboru ZO Jednoty dôchodcov slovenská Horný Hričov

—————————————————————————————-

 

 

 Mgr. Kazimíra Hallová           Predseda

 

 Vydrová Janka                          Tajomník

 Magdaléna Filipová                Pokladník

 Pavol Bádik                               Člen výboru

 Trajčíková Anna                      Člen výboru

 

 

Mgr.Ďuríčková Jarmila    Predseda revíznej komisie

Trizuliaková Emília           Členka revíznej komisie

Margita Kocmánková        Členka revíznej komisie

 

 

Skip to content