Zloženie nového výboru ZO  JDS Horný Hričov

 

Predseda : Mgr.Hallová  Kazimíra

Tajomník: Vydrová Janka

Pokladník: Filipová Mária

Člen výboru: Potočniak Ladislav

Člen výboru: Trajčíková Anna

 

Revízna komisia:

Predseda: Mgr. Ďuríčková Jarmila

Člen RK:   Kocmánková Margita

Člen RK :  Trizuliaková Emília

 

Skip to content