Dokument :
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní.
Úradné hodiny :
Streda v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h
Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina

Skip to content