Vážení spoluobčania a priatelia obce Horný Hričov. S radosťou (aj keď veľmi opatrnou) Vás chcem informovať, že odvolanie proti Rozhodnutiu o stavebnej uzávere, ktorá sa týka miestnej časti Váhostav a ktoré podal p. Rudolf Vrábel,  bolo v plnom rozsahu zamietnuté.

Čo  z toho vyplýva pre obec a občanov?

V prvom rade sa zavŕšila takmer ročná práca na vydaní Stavebnej uzávery, ktorá nám umožní ochrániť celé územie miestnej časti Váhostav pred výstavbou, ktorá by bola zničujúca pre obec a jej občanov. Umožní nám v pokoji pripraviť zmenu územného plánu č. 4, ktorá bude jasne definovať čo môže a čo nemôže byť postavené v riešenom území. Umožní nám navrátiť územiu, v ktorom žije 18 rodín v bytovom dome a tri rodiny v radovom dome,  štatút obytnej zóny, kde títo naši spoluobčania nebudú zo strany podnikateľských subjektov prehliadaní a každý, kto bude chcieť realizovať svoje podnikateľské zámery, bude ich musieť prispôsobiť faktu, že susedí s obytnou zónou.

Stavebná uzávera je aj jasným posolstvom všetkým podnikateľom, ktorí si myslia, že územie Horného Hričova je priestor, na ktorom si môžu robiť čo sa im zachce……nie nemôžete!!! Nemôžete si v katastri našej obci beztresne postaviť Tepelnú elektráreň na spaľovanie odpadu, nemôžete si beztrestne postaviť taviace pece na hliník, nemôžete  beztrestne ohrozovať životy a životné prostredie občanov Horného Hričova!!!

Vážení spoluobčania, verím, že spoločnými silami vrátime našej obci aspoň časť z jej čara, ktoré stratila nekontrolovateľným rozvojom priemyslu….stavebná uzávera je jedným z nástrojov, ktorý nám v tom pomôže.

Dušan Ďuríček, starosta

Celé rozhodnutie si môžete prečítať na tomto odkaze:

♣    Rozhodnutie o zamietnutí odvolania

 

Skip to content