Informácia o dôvodoch nekonania sa akcie Borovička cup 2016

Informácia o dôvodoch nekonania sa akcie Borovička cup 2016

Vzhľadom na dezinformácie, ktoré sa šíria o dôvodoch prečo sa nekonala Borovička cup 2016 by som rád zhrnul skutočné dôvody:

  1. Borovička cup 2016 nebola zrušená, len sa nenašla partia zapálených ľudí, ktorí by ju personálne zastrešili a zorganizovali.
  2. Partiu ľudí, ktorí organizovali ročník 2015 tvorili nadšenci, ktorí sa dlhodobo podieľali na predchádzajúcich ročníkoch a dosiahli vek, kedy už nie sú ochotní vynakladať veľké úsilie potrebné na realizáciu podujatia (nová generácia, ktorá by prevzala organizáciu nevyrástla). Ročník 2015 sa uskutočnil vďaka veľkej obetavosti Petra Bistiaka a partie okolo neho, ktorý kompletne organizačne zastrešil celú akciu. Ani on sa nevyhol problémom s počtom ľudí ochotných pomôcť a preto ročník 2015 bol pre organizátorov veľmi náročný. Po skončení Borovičky 2015 bol vyslovený názor, že to bola posledná Borovička na ktorej sa organizačne podieľali.
  3. Už pred ročníkom 2015 bol na mňa vyvíjaný veľký tlak aby sa akcia nekonala. Tlak bol vyvíjaný jednak od občanov jednak od poslancov, kde si dovolím tvrdiť, že šiesti zo siedmych boli buď za zrušenie akcie v tomto formáte alebo za úplnú zmenu jej formátu.
  4. S Borovičkou bolo spojené aj vcelku netransparentné financovanie, kde sa ku mne dostávali informácie, že dochádza k okrádaniu obce a že na tejto akcii sa nabalí každý, okrem ľudí, ktorí sa na akcii najviac nadreli t.j. organizačný tím s pomocníkmi. Preto som sa snažil v roku 2015 stranstparentniť financovanie. Prvá informácia, ktorú som dostal bola, že ročník 2015 skončil v zisku. Po kontrole a prerátaní som prišiel na to, že ročník 2015 skončil v strate cca 1 800,- €, čo ma dosť nahnevalo a napísal som mail, ktorý bol dosť tvrdý a zasiahol ľudí, ktorých zasiahnuť nemal… myslím tým organizačný tím okolo Petra Bistiaka . Dnes by som situáciu riešil inak a celej partii som sa ospravedlnil…pretože chyba bola na OU a nie u nich.
  5. S ročníkom 2015 bola spojená aj návšteva policajného riaditeľa so zástupcom, ktorí prišli na OU v pondelok po  Borovičke a veľmi dôrazným spôsobom mi dali najavo, že je neakceptovateľné, aby jedna obecná akcia blokovala 5 policajných hliadok od 4.00 do 7.00. Počas tejto doby polícia riešila opakované bitky a ničenie majetku občanov a obce (počas akcie bol poškodený nedávno opravený plot v areáli, poohýbané stĺpy, otrhané vlajky….).
  6. Vyhodnotenie ročníka 2015 bolo aj predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci zhodne skonštatovali, že ak sa toto podujatie má konať, musí sa zmeniť jeho formát, nemôže sa volať Borovička cup (túto požiadavku vzniesla Polícia, pretože názov evokuje v ľuďoch, že sa majú prísť opiť) a samozrejme treba nájsť ochotných dobrovoľníkov, ktorí akciu zastrešia. Zmena formátu sa mala týkať toho, aby sa akcia vrátila k pôvodného zámeru t.j. vytvoriť kultúrno spoločenskú akciu, na ktorej sa počas celého dňa zabavia deti, rodičia, mladí aj starší, stretnú sa rodiny, občerstvenie zabezpečia domáci podnikatelia……..súčasný formát fungoval tak, že počas dňa bolo na akcii okolo 200 – 300 ľudí a od 20.00 – 23.00 prišlo 3 000 ľudí, mnohí už pod vplyvom alkoholu a iných látok, ktorí sa prišli do našej obce doraziť  (o 22.00 keď som šiel so svojím synom  k zapáleniu vatry, na zemi ležala partia na mol opitých mládencov, z ktorých jeden akurát vyprázdňoval obsah svojho žalúdka….našťastie som ho zbadal a včas uskočil)
  7. ZÁVEROM….ja osobne a myslím, že aj všetci poslanci, privítam každú aktivitu, ktorá prinesie kultúrne a športové akcie do obce. Obec takéto akcie vie a chce podporiť. Ak niekto príde, že v roku 2017 chce robiť Borovičku 2017 má dvere otvorené (len sa akcia nemôže volať Borovička cup ale napríklad Grič cup a musí dôjsť k zmene jej formátu….možno ani nie príliš radikálnej)….a opakujem Borovička cup 2016 nebol zrušený ale nenašli sa ľudia, ktorí by ho chceli organizovať.

PS: Základnou úlohou orgánov obce je zabezpečiť rozvoj obce a jej každodenné fungovanie, t.j. oprava ciest a prevádzka miestnych komunikácií, verejné osvetlenie, verejný rozhlas, údržba a výsadba zelene, odvoz a regulácia odpadu, prísun pitnej vody k občanom, zabezpečiť finančné zdravie obce….a v našom prípade aj boj za reguláciu nekontrolovateľného rastu priemyslu v našej obci, boj proti tepelnej elektrárni (spaľovni)…ktorý ešte nie je vôbec vyhraný, boj s firmami, ktoré spracovávajú kovový odpad, boj s narastajúcou nákladnou dopravou….a pod…..a samozrejme podporovať aktivity občanov obce pri organizácií športových a kultúrnych podujatí.

Keď nám tu vyrastie spaľovňa a pohltí nás priemysel….nebudú kultúrne podujatia, nebude šport, nebudú ľudia, nebude Horný Hričov….všetko je o prioritách….najskôr zachráňme svoju obec a potom môžeme svoju energiu presmerovať na „chlieb a hry“.

Ďakujem

                                                                                                                             Dušan Ďuríček

                                                                                                              Starosta a občan obce Horný Hričov

Slávnostné otvorenie Detského ihriska 17.05.2016

V piatok 17.05.2016 prebehlo slávnostné otvorenie nového Detského ihriska. Na otvorení a pokrstení sa zúčastnilo 47 detí, ktoré dostali sladkú odmenu a časť z nich dostala písomné poverenie “Strážca detského ihriska” a odznak strážcu. Dúfajme, že ihrisko bude dlho robiť radosť a deti sa oň budú vzorne starať.

horny-hricov-strazca-detskeho-ihriska-odznak-poverenie-starosta-obce

 

 

Skip to content