VAROVANIE – Krádeže v obci Horný Hričov

Obec Horný Hričov dôrazne upozorňuje a varuje svojich občanov pred nárastom kriminality v našej obci. Pravdepodobne jedinec poznajúci prostredie našej obce, pácha v nočných hodinách trestnú činnosť formou vykrádania automobilov, garáži a humien.

Obec Horný Hričov vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu ostražitosti. Sledujte svoje okolie a v prípade spozorovania podozrivej osoby alebo osôb okamžite volajte políciu alebo starostu obce. Trestná činnosť je vykonávaná v nočných hodinách, preto je dôležité okolie kontrolovať aj pohľadom z okna.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude v krátkej dobe po celej obci inštalovaný kamerový systém v kvalite, ktorá umožní aj v noci rozpoznať tváre páchateľov. Niektoré kamery budú verejné iné budú umiestnené anonymne.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prichytiť páchateľa alebo páchateľov pri čine.

Dušan Ďuríček, starosta

Stanovisko OR PZ Žilina k žiadosti obce o riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie

Vážení spoluobčania a priatelia obce,

Viac ako dva roky sa snažím riešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v našej obci. Viacnásobne som telefonicky žiadal o pravidelné hliadkovanie a kontrolovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti a kontrolovanie oprávnenosti vjazdu nákladných automobilov do katastra našej obce.

Telefonické prísľuby zo strany Polície neboli naplnené, tak som 13.06.2017 požiadal písomnou žiadosťou o riešenie situácie.

Žiadosť si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_13_Polícia_Žiadosť meranie rýchlosti + vjazd…

Odpoveď z OR PZ Žilina prišla 26.06.2017…a celkom ma zarazila.

Odpoveď si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_26_Odpoveď na Žiadosť o meranie rýchlosti a…

Funkciu starostu som prevzal 03.12.2014 a od tohto dátumu do dnes, som videl hliadku PZ kontrolovať nákladné automobily v našej obci jeden krát.…..meranie rýchlosti vôbec.

V odpovedi OR PZ sa uvádza “…na ceste č. III/2090 vedúcej cez intravilán obce Horný Hričov v rámci výkonu služby realizuje a bude realizovať nepravidelné kontroly zamerané na meranie rýchlosti a kontrolu zákazu vjazdu nákladných vozidiel…” Z uvedeného mi vyplýva, že nepravidelnosť je 1 krát za 30 mesiacov….teoreticky do konca roka 2018 by mohli nepravidelne kontrolovať ešte raz.

V odpovedi sa tiež uvádza “…úsek cesty č. III/2090 prechádzajúci obcou Horný Hričov nie je evidovaný ako nehodový úsek. V období od 01.01.2017 do 20.06.2017 v ňom ODI OR PZ v Žiline nezaevidoval žiadnu dopravnú nehodu ani škodovú udalosť…” Osobne toto vnímam ako veľmi zvláštne tvrdenie a svoje by o tom vedel povedať aj p. Zúber, ktorému pravidelne (každý rok) pristane v záhrade nejaký “závodník”…zatiaľ bez strát na živote a zdraví.

Otázkou je, či na to, aby Polícia SR častejšie vykonávala kontroly dodržiavania dopravných predpisov je potrebné, aby niekto prišiel o život….Kto bude potom zodpovedný?

Ing. Dušan Ďuríček, starosta