Ohlasovňa pobytu Horný Hričov

 Oznámenie

o zrušení TRVALÉHO pobytu

            Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom :

22.10.2021

Radoslav Suchomel, narodený 04.08.1973

Miestom nového trvalého pobytu je Horný Hričov.

 Horný Hričov, 22.10. 2021                                                                                                                               Jozef Jahvodka

                                                                                                                                                                    /podpis zamestnanca ohlasovne/

Skip to content