Na základe Uznesenie vlády č. 678 z 22.októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného

zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  v znení neskorších predpisov

vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 Spoločný obecný úrad Strečno – stavebný úrad pre obce: Bitarová,

Brezany, Divina, Divinka, Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník

r u š í

od 26.10. 2020 do 8. 11. 2020 úradné hodiny pre verejnosť

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).