Vážení spoluobčania,

Rád by som sa vyjadril k nekorektným a zavádzajúcim informáciám týkajúcich sa otváracích hodín hostincov (krčiem), ktoré sú na území našej obce.

V súčasnej dobe sa na našom území nachádzajú tri prevádzky a to hostinec Kompa, hostinec Oproti a hostinec Zetko. Každá z týchto prevádzok má obcou schválené prevádzkové hodiny, ktoré sú pre jednotlivé prevádzky záväzné.

Majiteľ prevádzky Oproti sa sťažoval jednému z poslancov obecného zastupiteľstva, že som mu nedovolil predĺžiť otváracie hodiny do 03.00 hod. rannej a pýtal sa, či o tom poslanci vedia. Dôvodom tejto žiadosti bolo konanie uzavretej spoločnosti v menovanej prevádzke. V žiadosti o predĺženie otváracích hodín nebolo uvedené, že sa jedná o občana obce Horný Hričov. Po zistení, že sa jedná o občana Hričova bolo vydané povolenie do 3.00 hod. pretože sa predpokladá, že občan našej obce sa nebude chovať neprístojne. Uvedená prevádzka sa nachádza v zóne určenej na individuálnu bytovú výstavbu a je obkolesená rodinnými domami, v ktorých reálne žijú naši občania. Viacerí z nich sa mi sťažovali, že keď sa konajú v prevádzke akcie, ktoré končia po polnoci, dochádza k rušeniu nočného kľudu osobami, ktoré sú pri odchode hlučné, púšťajú hlasno hudbu vo svojich zaparkovaných autách, rozprávajú sa pri nich a búchajú dverami.

Zo zákona je štatutárom obce starosta a on (ja) rozhoduje o otváracích hodinách jednotlivých prevádzok, nie je to kompetencia poslancov. Samozrejme pri prevádzkach iného typu nevidím problém viesť s poslancami diskusiu o otváracích hodinách, o ich rozsahu a rád sa prispôsobím  názoru poslancov, ale  je nemožné, aby obecné zastupiteľstvo zasadalo a rokovalo  o  každej žiadosti o zmenu otváracích hodín jednotlivých prevádzok.

Otváracie hodiny nie sú záväzné iba čo sa týka zatvorenia prevádzky, ale aj jej otvorenia. Podľa mojich vedomostí pravidelne otváracie hodiny nedodržiava iba prevádzka Oproti, ktorá bez súhlasu obce, takmer každý deň mení hodinu otvorenia. S takýmto sústavným porušovaním otváracích hodín a arogantným prístupom som sa nestretol pri hostinci Kompa a ani Zetko.

V tomto kontexte bola napadnutá prevádzkarka hostinca Zetko, za to, že „ona nemusí dodržiavať otváracie hodiny a má tam akcie až do rána“. Ako som na začiatku uviedol, toto tvrdenie je nekorektné a zavádzajúce.

Prevádzkarka Zetka má v prenájme iba miestnosť baru a priľahlého skladu, časti chodby a sociálne zariadenia (WC). Všetky ostatné priestory využíva obec a v prípade záujmu  občanov im prenajíma sálu a kuchyňu na organizovanie rodinných osláv. V zmluve s prevádzkarkou je, že sociálne zariadenia(WC) musia byť pre tieto akcie prístupné a ona môže mať svoju prevádzku otvorenú, iba po súhlase občana, ktorý si prenajal sálu (toto je veľmi tvrdá podmienka zo strany obce).

Podľa kontrol, ktoré som vykonal, prevádzkarka hostinca Zetko otvára a zatvára prevádzku presne podľa schválených otváracích hodín, rovnako je na tom aj Kompa. Pokiaľ sa v prenajatej sále koná nejaká rodinná akcia, tak občan ma na výber, či si občerstvenie zabezpečí vo vlastnej réžií, alebo osloví nejakého podnikateľa, ktorý mu všetko zabezpečí formou cateringu (môže osloviť VIX, ElToro, Oproti, Zetko…). Na 80% robí catering hostinec Zetko (asi sú ľudia spokojní), ale to nemá nič spoločné s tým, že občania, ktorí majú prenajatú sálu sa zabávajú do 03.00 hod. rannej, hostinec Zetko je zatvorený a všetka aktivita sa odohráva v obecnej sále a kuchyni, ktoré majú prenajaté občania a nie prevádzka Zetko.

Budova Zetky je umiestnená v zóne určenej na športové zázemie a občiansku vybavenosť. Nie je umiestnená v zóne individuálnej bytovej výstavby, ale je v jej blízkosti. Určite nie je v tak exponovanom území ako hostinec Oproti a Kompa. Sám som takmer tridsať rokov žil v bezprostrednej blízkosti Kompy a na vlastnej koži som si zažil budíčky o druhej ráno, keď si podnapití hostia robili na ulici diskotéku za hlasného púšťania hudby z ich áut. To bolo v čase, keď Kompu nevlastnila spoločnosť VIX, ale prevádzkovali ju fyzické osoby.

Osobne nevidím dôvod na to, aby prevádzky, ktoré sú umiestnené medzi individuálnou bytovou zástavbou mali byť otvorené do 03.00 hod. Samozrejme v prípade, že sa jedná o uzatvorenú akciu pre občana našej obce som ochotný urobiť výnimku a povoliť otvorenie až do 03.00 hod.

Ako dôkaz mojej nezaujatosti môže slúžiť skutočnosť, že spoločnosť VIX ma na Silvestra v roku 2015 požiadala o predĺženie otváracej doby do 03.00 hod., túto žiadosť som zamietol presne z tých istých dôvodov, aké som uviedol už vyššie. Od tej doby takáto požiadavka z ich strany už neprišla, pretože si uvedomili, že ich prevádzka je v exponovanom území.

Každý z nás je strojcom svojho šťastia. Sú medzi nami ľudia, ktorí sa na svoje okolie usmievajú, sú pokorní, šíria pozitívnu energiu, lásku a neobviňujú iných zo svojich neúspechov a  sú obrovským prínosom pre komunitu. Oproti tomu sú tu aj ľudia, ktorí svoju nemohúcnosť zakrývajú aroganciou, šírením závisti, rozdeľovaním spoločnosti ma „mojich a tvojich“, zodpovednosť za svoje neúspechy hádžu vždy na iných, sú beznádejne vypočítaví a jediné čo ich zaujíma je ich vlastný prospech…

Takto to v živote chodí a my máme len dve možnosti…prvá: necháme sa takýmito ľuďmi  znechutiť…druhá: budeme sa na svet usmievať a týchto ľudí v ich nepravdivých tvrdeniach  ignorovať  a ostatným občanom prezentovať skutočnú pravdu. Ja si vyberám  druhú možnosť.

Všetkým hostincom na našom území prajem veľa úspechov. Našťastie ani jeden z nich nie je závislý na starostovi, ale všetky sú závislé na zákazníkovi a ten si vyberie sám.

 

Dušan Ďuríček, starosta

 

 

Skip to content