Vážení spoluobčania a priatelia obce,

Viac ako dva roky sa snažím riešiť dopravno-bezpečnostnú situáciu v našej obci. Viacnásobne som telefonicky žiadal o pravidelné hliadkovanie a kontrolovanie dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti a kontrolovanie oprávnenosti vjazdu nákladných automobilov do katastra našej obce.

Telefonické prísľuby zo strany Polície neboli naplnené, tak som 13.06.2017 požiadal písomnou žiadosťou o riešenie situácie.

Žiadosť si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_13_Polícia_Žiadosť meranie rýchlosti + vjazd…

Odpoveď z OR PZ Žilina prišla 26.06.2017…a celkom ma zarazila.

Odpoveď si môžete prečítať tu: ♠ 2017_06_26_Odpoveď na Žiadosť o meranie rýchlosti a…

Funkciu starostu som prevzal 03.12.2014 a od tohto dátumu do dnes, som videl hliadku PZ kontrolovať nákladné automobily v našej obci jeden krát.…..meranie rýchlosti vôbec.

V odpovedi OR PZ sa uvádza “…na ceste č. III/2090 vedúcej cez intravilán obce Horný Hričov v rámci výkonu služby realizuje a bude realizovať nepravidelné kontroly zamerané na meranie rýchlosti a kontrolu zákazu vjazdu nákladných vozidiel…” Z uvedeného mi vyplýva, že nepravidelnosť je 1 krát za 30 mesiacov….teoreticky do konca roka 2018 by mohli nepravidelne kontrolovať ešte raz.

V odpovedi sa tiež uvádza “…úsek cesty č. III/2090 prechádzajúci obcou Horný Hričov nie je evidovaný ako nehodový úsek. V období od 01.01.2017 do 20.06.2017 v ňom ODI OR PZ v Žiline nezaevidoval žiadnu dopravnú nehodu ani škodovú udalosť…” Osobne toto vnímam ako veľmi zvláštne tvrdenie a svoje by o tom vedel povedať aj p. Zúber, ktorému pravidelne (každý rok) pristane v záhrade nejaký “závodník”…zatiaľ bez strát na živote a zdraví.

Otázkou je, či na to, aby Polícia SR častejšie vykonávala kontroly dodržiavania dopravných predpisov je potrebné, aby niekto prišiel o život….Kto bude potom zodpovedný?

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

Skip to content