Vážení spoluobčania,

vzhľadom na množiace sa dezinformácie ohľadom zásobovania maloobchodnej predajne COOP Jednota Horný Hričov (ďalej len Predajňa) by som rád uviedol niekoľko faktov.

Na základe petície občanov obce Horný Hričov proti neúnosnej záťaži spôsobovanej nákladnou dopravou, ktorá prechádzala cez intravilán obce a ohrozovala majetok a zdravie našich občanov, sa obci po mnohých jednaniach a takmer 3 rokoch, podarilo dosiahnuť zmenu v trvalom dopravnom značení. Kompetentné orgány (nie obec) na základe argumentov a faktov vydali určenie dopravného značenia, ktoré zakazuje vjazd nákladných automobilov nad 7,5t do časti obce, v ktorej sa nachádza aj Predajňa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na automobily, ktoré vážia pod 7,5t.

Z uvedeného vyplýva, že Predajňa môže byť bezproblémovo zásobovaná každý deň za podmienky, že budú použité nákladné autá pod 7,5t. Tvrdenie, že pre postoj obce nebude predajňa zásobovaná považujeme za hrubé zavádzanie.

Ak nebude Predajňa zásobovaná, tak to bude z dôvodu neochoty  vedenia COOP Jednota akceptovať zákon a prehodnotiť logistiku zásobovania Predajne aj za cenu, že si z nás zákazníkov urobí  rukojemníkov.

Celé stanovisko si môžete prečítať na odkaze nižšie:

♠ Stanovisko obce Horný Hričov

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

 

Skip to content