Správa revíznej komisie ZO JDS Horný Hričov.

 

Kontrola pokladne vykonaná dňa 28.2.2022 za účasti členov revíznej komisie Mgr.Ďuričkovej Jarky ,Trizuliakovej Emílie a p.Kocmánkovej Margity.

Kontrolované boli nasledovné doklady:

Výdavkové doklady pod číslom V-01 až 03 tieto sú podpísané a súhlasia s kontrolovanými dokladmi.

Príjmové doklady pod číslom  P-01 až P -02 taktiež sú podpísane a súhlasia s kontrolovanými dokladmi .

Zároveň bola vykonaná fyzická kontrola peňažných prostriedkov:

Zostatok na pokladni z roku 2020 …………… 977,85 eur

Príjem od 1.1.2021 do 31.12.2021……………239,14 eur

Výdaj od 1.1.2021 do 31.12.2021…………….182,14 eur

Zostatok na pokladni k 31.12.2021…………….1034,85 eur

 

V Hornom Hričove 28.2.2022

Za revíznu komisiu : Mgr.Ďuríčková Jarka

 

Skip to content