Správa  o hospodárení s finančnými prostriedkami ZO JDS  

                                Horný Hričov

                     Za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

 

V roku 2021 bola činnosť našej organizácie z dôvodu opatrení v obmedzenom režime a tým bol pohyb s finančnými prostriedkami našej organizácie takmer nulový.

Za celý rok 2021 bol príjem do pokladne len z výberu členských príspevkov a to vo výške  138 eur .

    Výdaje boli vo výške 69 eur vo výške za odvod členského za člena  na OO JDS

Za zhotovenie členských preukazov v počte 20 kusov bol výdaj 12 eur

Výdaje spolu    ……….81 eur

Občerstvenie na výročnej schôdzi  vo výške 101,14 eur nám preplatil obecný úrad.

   Stav  pokladne ku dňu 31.12.2020  bol  v sume 977,85 eur

   Z uvedeného vyplýva , že stav pokladne ku dňu 31.12.2021 činí 1034,85 eur.

 

V Hornom Hričove dňa 5.3.2022         Hospodár ZO : Filipová Mária

Skip to content