Dokumente je zverejnený na :

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Strategický dokument “Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+” je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní.

zverejnené od : 31.08.2021                                                                                                                   zverejnené do : 16.09.2021

Úradné hodiny : Streda v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

                                 Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:00 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

♠       20210809_Oznamenie o SD_final

Skip to content