Vážení spoluobčania a priatelia obce,

V poslednej dobe pribúdajú útoky na obec (a na mňa ako osobu) zo strany určitej skupinky podnikateľov, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že v obci Horný Hričov platia zákony a poslanci so starostom razantne, ale zároveň v súlade so Zákonom a Ústavou chránia záujmy obce a jej občanov.

Jedným z takýchto útokov bolo aj podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti VZN 1/2016 o dani z nehnuteľnosti, ktorý na Okresnú prokuratúru podal p. Vladimír Čapičík a spol. (jeden z majiteľov nehnuteľností v bývalom JRD, ktoré sú postavené na súkromných parcelách občanov Horného Hričova a ich potomkov).

Som rád, že môžem konštatovať, že zmeny v systéme riadenia procesov obce a obecného úradu, ktoré od svojho zvolenia postupne zavádzam, sa v praxi osvedčili a podnet p. Vladimíra Čapičíka a spol., sa ukázal ako neoprávnený a teda obec Horný Hričov, starosta obce a poslanci postupovali v súlade so Zákonom a Ústavou Slovenskej republiky.

Poslanci obecného zastupiteľstva sú pravidelne informovaní o všetkých činnostiach, ktoré v obci prebiehajú a aktívne môžu do procesu zasahovať a ovplyvňovať ho. Mnohí z nich toto svoje právo uplatňujú a aj to je jeden z dôvodov, prečo obec funguje efektívne.

Zároveň som zaviedol kontrolu šiestich očí, čo znamená, že každý dôležitý dokument, rozhodnutie, stanovisko a pod. prechádza kontrolou mojou, hlavného kontrolóra (toto v minulosti vôbec nefungovalo) a právnika obce (tiež v minulosti nefungovalo). Až po tomto procese, opustí dokument obecný úrad.

Viem, že vo verejnosti nevládne príliš vysoká mienka o práci obecných úradov. Sám som odchovaný podnikateľským prostredím a preto na našom OÚ nastali nevyhnutné zmeny a ďalej sa úrad modernizuje. Aj tu platí, že každý manažér je len tak dobrý ako dobrých ma okolo seba ľudí.

….my nie sme diletanti

Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce

Skip to content