Dovoľte mi, aby som sa  poďakoval pánovi biskupovi, Monsiňorovi Tomášovi Gálisovi za to, že prijal naše pozvanie a požehnal náš kostol sv. Cyrila a Metoda. Jeho prítomnosť bola pre nás veriacich, výnimočnou udalosťou, ktorá na dlhé obdobie zostane v našich srdciach.

Moje poďakovanie patrí tiež pánovi farárovi Gašicovi za aktívnu pomoc pri rekonštrukcii, kde nás svojimi názormi usmernil pri návrhu a konečnom výbere vitráži umiestnených v oknách.

Veľká vďaka patrí aj pánovi Danielovi Badíkovi a Petrovi Marčišovi, ktorí mi nesmierne pomohli pri zložitých rozhodnutiach, ktoré bezprostredne súviseli s rekonštrukciou kostola a tvorbe vitráži.

Touto cestou sa chcem poďakovať za veľkú ochotu a trpezlivosť pani kostolníčke Ballajovej, ktorá počas rekonštrukcie kostola mala sťaženú prácu.

Vďaka patrí aj pánovi Ľubošovi Čabalovi z Podmanína, ktorý je umeleckým autorom a aj zhotoviteľom vitražového skla.

Moje poďakovanie patrí Vám všetkým veriacim a občanom obce Horný Hričov za Vašu trpezlivosť, ktorú ste museli prejaviť počas obdobia rekonštrukcie.

Verím, že sa nám podarilo vytvoriť dielo, ktoré tieto priestory pozdvihlo na úroveň, ktorú si zaslúžili.

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content