Touto cestou by som sa chcel poďakovať futbalistom z našej telovýchovnej jednoty za obrovský kus práce, ktorú odviedli v sobotu 19.09.2020 pri natieraní fasády nášho kultúrneho domu (Zetky). Bez ich pomoci by sa obnova fasády nerealizovala. Poďakovanie patrí aj členkám a členom Dobrovoľných hasičov obce Horný Hričov, ktorí v piatok obliepali okná a v sobotu ich prišli umyť. Za realizáciu celej akcie ďakujem Jurajovi Králikovi ml., ktorý dokázal zabezpečiť dostatok pracovnej sily.

Ak chcete pozrieť foto z akcie nájdete ho na: Projekty HH

Dušan Ďuríček, starosta.

Skip to content