Rád by som sa srdečne poďakoval všetkým účastníkom veľkého “Jarného upratovania”, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 30.03.2019. Na tohoročnej akcii sa odhadom zúčastnilo viac ako 60 občanov. Každoročnými účastníkmi sú naši seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska, stredná generácia a rodiny so svojimi deťmi.

Prekvapením tohto ročníka bola vysoká účasť deti okolo 10 – 14 rokov. Za ich mobilizáciu chcem poďakovať vedeniu Dobrovoľného hasičského zboru. Počas akcie sa odpadom naplnili 4 veľké traktorové vlečky. Paradoxne sa jedná o odpad, ktorí neprodukujú naši občania ale ide o odpad, ktorý nám v obci zanechávajú cezpoľní návštevníci a vodiči, ktorí si z trávy pri ceste robia odpadkový kôš.

Ešte raz všetkým ďakujem.

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content