V sobotu 24.04.2021 sa konala tradičná brigáda  pod názvom “Jarné upratovanie” (v roku 2020 sa z dôvodu COVID lockdounu nekonala). Výpadok jedného roka sa podpísal pod extrémne množstvo vyzbieraného odpadu. Spolu sme vyzbierali 5 vlečiek odpadu. Počasie nám vyšlo a na brigáde sa zúčastnilo cca 60 občanov obce. Veľkú radosť nám všetkým urobila účasť našej dospievajúcej mládeže ako aj rodín s deťmi. Už tradične svojou účasťou nesklamali ani naši seniori, za čo im patrí veľký obdiv. Všetkým zúčastnením by som sa chcel veľmi poďakovať a zaželať pevné zdravie a veľa radosti zo života.

Fotogaléria: http://hornyhricov.sk/galerie/jarne-upratovanie-horny-hricov-2021/

Dušan Ďuríček, starosta

 

Skip to content