Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva oznamuje, že z dôvodu zrušenia ambulancie zubného lekára MUDr. Mariána Petrovského, s miestom výkonu Zdravotné stredisko Dolný Hričov 130, je poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 1. novembra 2020 pre pacientov zo zdravotného obvodu uvedeného poskytovateľa zabezpečené na ambulancii zubného lekára :

spoločnosť SK Dental Trnava, s.r.o.

miesto výkonu ul. Jána Milca 807/1, 010 01 Žilina

telefonický kontakt : 0911601158

Termín ošetrenia je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

Skip to content