Vážení spoluobčania,

Radi by sme Vás informovali o začatí prác na výstavbe III. etapy chodníkov. Dnes t.j. v stredu 16.09.2020 prebehlo vytyčovanie ich trasy. Výkopové práce by mali začať (podľa počasia) od pondelka 21.09.2020. Súčasťou výstavby chodníkov, ktoré budú siahať od bývalého rodinného domu Galčekovcov až po dom Juraja Hollého, bude aj rekonštrukcia cesty. Cesta sa bude frézovať a z časti bude presmerovaná iba do jedného jazdného pruhu. S frézovaním sa začne až po osadení obrubníkov chodníka. Práce by mali byť ukončené do 31.10.2020 (podľa počasia).

V prípade, že máte na trase chodníkov umiestnený nejaký materiál, žiadame Vás o jeho odstránenie. V prípade, že parkujete svoje autá v trase chodníkov, žiadame Vás aby ste parkovali vo svojich dvoroch alebo dočasne pri plote dielni Váhostav.

Zároveň Vás žiadame o trpezlivosť s obmedzeniami, ktoré vyplývajú s výstavbou…ide o bezpečnosť našich detí a aj nás samotných.

Obec Horný Hričov pri výstavbe poskytuje majiteľom pozemkov nadštandard a to vo forme vyhotovenia vjazdu až po hranicu súkromného pozemku (bránu). Budeme sa snažiť vyhovieť všetkým rozumným požiadavkám, tak ako tomu bolo pri výstavbe etapy I. a II. V prípade otázok a konzultácií ohľadom jednotlivých vjazdov sa obráťte priamo na starostu obce Ing. Dušana Ďuríčka, ktorý Vaše požiadavky bude konzultovať so zhotoviteľom. Tel.: 0905 245 263, e-mail: starosta@hornyhricov.sk

Skip to content