Pri vstupovaní prosíme zvoniť !!!

 S ohľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 žiadame občanov, aby pri vybavovaní úradných záležitostí

na Obecnom úrade prednostne využívali elektronickú komunikáciu:

info@hornyhricov.sk alebo telefonickú komunikáciu 041/5680 129.

 Nevyhnutné úradné záležitosti budú vybavené po zazvonení.

Ďakujeme za pochopenie

Skip to content