Dňa 25. mája 2018 nadobudne platnosť nová smernica schválená Európskym parlamentom. Jej názov je pre mnohých známy už teraz, GDPR – General Data Protection Regulation. Nové nariadenie z Bruselu sa bude výhradne týkať ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ: Obec Horný Hričov
Adresa: Horný Hričov 191 Horný Hričov 01342 IČO: 00321290

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Bližšie informácie získate po kliknutí na tomto odkaze: Ochrana osobných údajov

Skip to content