Obecné pamiatky

Z-tka

V hornohričovskej komunite je „Z-tka“(1) zaužívaný názov pre miestne kultúrno-spoločenské centrum, ktoré si ľudia postavili svojpomocne v priebehu rokov 1973 až 1976. Pôvodný zámer predpokladal, že daný objekt bude slúžiť najmä k aktivitám miestnej telovýchovnej organizácie, preto v ňom bola situovaná telocvičňa s rozmermi 15 x 10 m, klubovňa, či šatne s primeraným sanitárnym vybavením. Ako plynul […]

Hasičská zbrojnica

Od zrodu hasičského spolku (rok 1924) slúžil k uskladneniu hasičskej techniky a výzbroje malý sklad s drevenou vežičkou na sušenie hadíc, nachádzajúci sa vedľa hlavnej cesty, približne v miestach, kde dnes stojí autobusová zastávka „Hostinec“. I keď úmysel vystavať v Hornom Hričove novú požiarnu zbrojnicu deklarovali predstavitelia obce už v čase prvej Československej republiky, realizácia tejto myšlienky sa […]

Základná škola s materskou školou

Od zahájenia vyučovacieho procesu prešlo bránami tejto vzdelávacej inštitúcie mnoho generácií hornohričovskej omladiny a škola, ako centrum vzdelanosti, sa stala tiež nezastupiteľným prvkom obecnej integrity. Cesta k výstavbe novej školskej budovy ale z rôznych príčin predstavovala dlhú a nesmierne tŕnistú púť. Veď prvé poznatky o snahe zlepšiť podmienky vzdelávania v Hornom Hričove siahajú ešte do […]

Obecný úrad

Riadiaci aparát obce, nemajúc v minulosti vlastnej úradovne, organizoval rokovania poslancov obecného zastupiteľstva na notárskom úrade v Dolnom Hričove, neskôr v sále potravného družstva, resp. v budove starej školy. Prvá písomne zaznamenaná vedomosť o existencii sídla hornohričovskej obecnej samosprávy je zo dňa 15. júna 1948, keď sa uvádza v žiadosti o zavedenie telefónnej prípojky do budovy […]

Rímsko-katolícka ľudová škola

Myšlienka vystavať pre učeniachtivé dietky vlastnú školu skrsla medzi ľuďmi v Hornom Hričove približne v polovici 19. storočia. Ibaže nesmierna chudoba obyvateľstva, v spojení s nedostatkom obecných peňazí, čas jej naplnenia neustále odsúvali, a tak školská budova uzrela svetlo sveta napokon až v roku 1873. Okrem jednej učebne s rozmermi 10 x 5 m a dvoch vedľajších miestností určených na bývanie učiteľa, k nej […]

Obecná zvonica

Čas zrodu poplachovej zvoničky v Hornom Hričove je dnes ťažko presne definovať, nakoľko žiadne listinné dôkazy sa nezachovali resp. doposiaľ neboli objavené. Dobu jej výstavby nevymedzuje ani prvé mapové zakreslenie, uvedené na katastrálnej mape z roku 1926, keďže dokument o rekvirácii obecných zvonov predznačuje, že hornohričovská zvonica existovala už v roku 1915. Spomienky pamätníkov v obecnej kronike však vypovedajú, že miestne […]

Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Za historickú pamiatku s najvýznamnejším spoločenským dosahom je v Hornom Hričove možné považovať kaplnku „Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“(1). Miestna pospolitosť ju vybudovala v roku 1899 k úcte najčistejšieho srdca preblahoslavenej Panny Márie a už od prvopočiatku sa stala najvýraznejšou dominantou v zóne starej dediny. Informácie o jestvovaní inej sakrálnej stavby na území obce, ešte spred […]

Skip to content