Pokiaľ máte nejaký problém, ktorý spadá do kompetencie starostu obce, alebo nám chcete napísať správu – môžete na to využiť práve tento formulár.

Napíšte nám
V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov - súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári pracovníkom Obecného úradu Horný Hričov v ich evidenčnom systéme.
Sending