Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Andrea MURÍNOVÁ, pobyt na obci Horný Hričov

  • Oznámenie o začatí konania – Obec Ostrov

     Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené dňa :  12.07.2021                                               Zvesené dňa : 27.07.2021

Skip to content