Vážení spoluobčania,

vzhľadom k opatreniam zavedeným v súvislosti s pandémiou choroby Covid-19 nie je možné predstaviť vám knihu „Horný Hričov – história v područí rieky“ na spoločnom stretnutí, kde by sme vykonali jej krst. Preto nám dovoľte uviesť základné údaje o nej aspoň prostredníctvom obecnej web stránky a na sociálnych sieťach. V publikácii s prvkami klasickej monografie sa prelínajú faktografické údaje s príbehmi, či spomienkami pamätníkov z niektorých období obecných dejín. I preto veríme, že jej obsah prinesie čitateľom zaujímavé a snáď i poučné putovanie po viac, či menej vzdialenej histórii obce Horný Hričov.

Knihu si môžete zakúpiť na obecnom úrade v Hornom Hričove, cena jedného výtlačku je stanovená na 10 €-.

Názov:                                                                Horný Hričov – história v područí rieky

Vydavateľ:                                                        Obec Horný Hričov

Autor:                                                                Jozef Pytel

Odborný poradca:                                          Mgr. Ing. Marek Sobola, Phd.

Recenzent historických kapitol:                  Mgr. Peter Štanský

Jazykové korektúry:                                       Eliška Frivaldská

Fotografie:                                                       Daniel Badík, Emil Vrábel, Andrej David, Jozef Pytel

Grafická úprava:                                             Peter Dlhopolček

Tlač:                                                                  Printio s.r.o.

Náklad:                                                            500 ks

Rok vydania:                                                   2020

ISBN:                                                               978-80-570-1518-5

EAN:                                                                9788057015185

 

 

 

Skip to content