MAJETOK LAPS
Číslo                  

 listu vlastníctva

 

Číslo parcely               Výmera v ha                     výmera v m 2Druh pozemku   
1797350,373759Lesný pozemok
 7361,4514597Lesný pozemok
 7591,1911978Lesný pozemok
1006647/122,09220909Lesný pozemok
 647/30,00220Lesný pozemok
 758/24,331243312Lesný pozemok
1295865/600,9379372Lesný pozemok
Spolu lesné pozemky  
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
 1006648/11,8118149Trvalý trávny porast
 649/125,86258687Trvalý trávny porast
1078283/30,083838Trvalý trávny porast
 725/20,00557Trvalý trávny porast
 725/30,011115Trvalý trávny porast
 739/20,012116Trvalý trávny porast
 741/20,003 38Trvalý trávny porast
 784/30,00995Trvalý trávny porast
 804/30,1831830Trvalý trávny porast
 804/40,073732Trvalý trávny porast
 829/41,1911958Trvalý trávny porast
 564/30,06622Trvalý trávny porast
 650/115,23152381Trvalý trávny porast
 7331,6516585Trvalý trávny porast
 7373,1731795Trvalý trávny porast
 760/13,7437425Trvalý trávny porast
 800/10,141438Trvalý trávny porast
 800/20,018185Trvalý trávny porast
 800/40,033090Trvalý trávny porast
 800/70,00110Trvalý trávny porast
 800/100,454582Trvalý trávny porast
 1036/14,0940922Trvalý trávny porast
 1036/20,141403Trvalý trávny porast
839857/20,01124Trvalý trávny porast
 862/110,151543Trvalý trávny porast
Spolu trvalý trávny porast   
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
1268746/70,191941Orná pôda
 746/90,016160Orná pôda
2955 1897/20,272791Orná pôda
“C”1901/30,686783Orná pôda
1078742/20,00220Orná pôda
 742/30,00220Orná pôda
 742/40,007474Orná pôda
 742/220,005454Orná pôda
 802/30,0747414Orná pôda
 802/40,03623626Orná pôda
 803/41,91319134Orná pôda
 803/50,0138138Orná pôda
 808/52,9529545Orná pôda
 809/120,707076Orná pôda
 809/130,056562Orná pôda
 809/140,024245Orná pôda
 831/15,2352341Orná pôda
 866/160,474797Orná pôda
 879/180,00099Orná pôda
 879/230,02205Orná pôda
 644/30,111080Orná pôda
 644/50,00445Orná pôda
 1034/20,2392396Orná pôda
 1034/30,006565Orná pôda
 1034/40,028289Orná pôda
 1035/10,323216Orná pôda
 1035/20,073730Orná pôda
 1035/30,011113Orná pôda
 1228/20,024242Orná pôda
839746/120,00112Orná pôda
 809 /101,717067Orná pôda
 809/110,001515Orná pôda
 855/150,353585Orná pôda
 855/160,0578578Orná pôda
 855/170,001212Orná pôda
 855/10,00011Orná pôda
 856/220,88238Orná pôda
 856/230,001414Orná pôda
 856/240,002626Orná pôda
 856/250,008684Orná pôda
1295881/450,001313Orná pôda
Spolu orná pôda  
839745/20,02235Ostatné plochy
 806/120,001212Ostatné plochy
 808/60,272733Ostatné plochy
 831/80,101049Ostatné plochy
 856/210,00331Ostatné plochy
 859/60,767679Ostatné plochy
1295880/80,009898Ostatné plochy
1268748/70,343465Ostatné plochy
1078598/20,02221Ostatné plochy
 602/30,06611Ostatné plochy
 610/20,595976Ostatné plochy
 627/50,087877Ostatné plochy
 627/60,021216Ostatné plochy
 724/60,828248Ostatné plochy
 740/60,575659Ostatné plochy
 740/190,0537537Ostatné plochy
 747/20,012112Ostatné plochy
 747/30,004646Ostatné plochy
 784/40,0568568Ostatné plochy
 808/70,5285283Ostatné plochy
 809/150,00557Ostatné plochy
 809/170,0349349Ostatné plochy
 814/560,00066Ostatné plochy
 831/70,707060Ostatné plochy
 875/60,00664Ostatné plochy
 880/40,042427Ostatné plochy
 880/50,14021402Ostatné plochy
 1171/10,121242Ostatné plochy
 11800,063634Ostatné plochy
 1216/10,064642Ostatné plochy
 1216/20,044444Ostatné plochy
 12183,7237222Ostatné plochy
 1220/114,76146576Ostatné plochy
 1220/20,033330Ostatné plochy
 1220/30,006363Ostatné plochy
 1220/40,006464Ostatné plochy
 1220/50,00099Ostatné plochy
 1220/60,007971Ostatné plochy
 1220/70,0349349Ostatné plochy
 1220/80,0179179Ostatné plochy
 122210,141149Ostatné plochy
 1226/10,086868Ostatné plochy
 1227/10,036364Ostatné plochy
 1227/30,005656Ostatné plochy
 1227/70,001111Ostatné plochy
 1227/80,0168168Ostatné plochy
 1228/10,0938938Ostatné plochy
     
Spolu     
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
839860/1580,013138záhrady
 860/1690,141469záhrady
 860/1700,151549záhrady
 860/1710,089898záhrady
 861/50,131343záhrady
 Spolu 
Číslo

listu vlastníctva

 

Číslo parcelyVýmera v havýmera v m 2Druh pozemku
559980,004949Zastavané plochy
1078

“C”

650/30,282848zastavané plochy a nádvoria
 740/160,0260260zastavané plochy
 749/20,0241241zastavané plochy
1079 “C”650/30,282848zastavané plochy
58398  archív a sklad
spolu  
Spolu poľnohospodárske pozemky  
Celková výmera pozemkového spoločenstva  

 

Skip to content