OZNAM – Testovanie COVID 19


Na základe informácie zaslanej z Okresného úradu Žilina, nebude už štát obciam preplácať výdavky spojené s testovaním.  Z uvedeného dôvodu, obce testovanie na COVID – 19 nebudú vykonávať. Občania, ktorí budú potrebovať aktualizovať test sa musia obrátiť na komerčné Mobilné odberové miesta.