Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Stanislav KYSELA, pobyt na obci Horný Hričov

Č. OA 397235985 SK

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

                                                                                          Vyvesené : 22.10.2021                                                                                                       Zvesené : 08.11.2021

 

Skip to content