Vážení spoluobčania,

Máme za sebou  dva ťažké roky a myslím, že je čas vrátiť sa k normálnemu životu, ktorý nám bude prinášať radosť zo života a stretnutí s priateľmi.

Rád by som Vás informoval o spoločenských a kultúrnych akciách, ktoré obec Horný Hričov pripravuje per svojich občanov ako aj priateľov našej obce.

Pre rok 2022 máme pripravené:

  • 26.03.2022 – „Jarné upratovanie“ (brigáda na očistu obce)
  • 09.04.2022 – „Veľkonočné tvorivé dielne“ pre deti a rodičov (výroba predmetov s veľkonočnou tematikou)
  • 08.05.2022 – „Dňa matiek“ (kultúrny program detí zo ZŠ s MŠ Horný Hričov pripravený pre naše maminky)
  • 28.05.2022 – „Deň detí“ (program v areály Zetky zameraný na naše ratolesti)
  • 02.07.2022 – „Cyrilo-metodský deň – Pltnícky guláš“ (kultúrny program pre všetky vekové kategórie spojený so súťažou vo varení guláša, hudobnou produkciou živých kapiel a večernou diskotékou)
  • 21.10.2022 – „Deň šedín“ (posedenie seniorov pri hudbe a dobrom jedle)
  • 06.12.2022 – „Mikuláš“ (rozsvietenie vianočného stromčeka deťmi, príchod Mikuláša s darčekmi)
  • 17.12.2022 – „Vianočné tvorivé dielne“ (výroba predmetov s vianočnou tematikou)
  • 31.12.2022 – „Batôžkový Silvester“ (spoločné privítanie nového roka)

Verím, že sa nám podarí realizovať všetky naplánované akcie a  prežijeme príjemnú atmosféru  spoločných stretnutí.

Teším sa na Vašu účasť a všetkým prajem veľa zdravia a optimizmu.

 

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content