Na tunajší Obecný úrad bola doručená zásielka na prevzatie pre p. :

Monika KRÁLIKOVÁ, na obci Horný Hričov 191.

      Zásielku si môžete prevziať na Obecnom úradu počas pracovnej doby do 15 dní od vyvesenia oznamu.

Vyvesené: 11.10.2021                                                                 Zvesené : 26.10.2021

Skip to content