ADRESA:

 • Obec Horný Hričov,  Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov

  ÚRADNÉ HODINY:

 • Pondelok: 7.00 – 14.30 h.
 • Utorok:      7.00 – 14.30 h.
 • Streda:       7.00 – 17.00 h.
 • Štvrtok:     7.00 – 14.30 h.
 • Piatok:       7.00 – 14.30 h.
 • obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00 h.

  BANKOVÉ SPOJENIE:

 • Číslo účtu: 0331006001/5600
 • IBAN: SK48 5600 0000 0003 3100 6001
 • Banka: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

 • IČO: 00321290
 • DIČ: 2020671884
 • nie sme platcami DPH

  ZOZNAM PRACOVNÍKOV OBECNÉHO ÚRADU:

 Ing. ĎURÍČEK Dušan – starosta obce


 Bc. JAHVODKA Jozef – vedúci administratívy OÚ


  ĎURIŠOVÁ Katarína  – referent


TELEFÓNNE ČÍSLA OBECNÉHO ÚRADU:

 • Tel: 041/5680129
 • FAX: 041/5680369 


 PaedDr. JOHANIDESOVÁ Darina – riaditeľka ZŠ s MŠ

 • Tel: 0903 558 144
 • Email: djohanidesova@gmail.com
 • ZŠ: 041/568 02 89, Email: zshhricov@gmail.com
 • MŠ: 041/568 02 53
Skip to content