V minulom týždni každý z občanov obce dostal do schránky výzvu, ktorá sa týkala psích exkrementov. Podnetom pre túto výzvu sa stali hromadiace sa sťažnosti občanov, ktorí stratili trpezlivosť so znečistením, ktoré spôsobujú psy.

Po zverejnení výzvy sa ozvali aj majitelia psov, ktorí sa na mňa obrátili s otázkou či obec zabezpečí nádoby na hrádzi, ktoré by slúžili na psie exkrementy.

Prvá odpoveď znela: obec nebude nakupovať odpadkové koše a ani ich osádzať na hrádzi.

Táto odpoveď majiteľov psov neuspokojila a je pravdou, že keď som sa zamyslel nad reálnou situáciou, ako sa budú psie výkaly zbierať, musel som uznať oprávnenosť požiadavky majiteľov psov.

Po konzultácií s poslancami sme sa rozhodli, že na hrádzi bude osadených 5 smetných košov, na ktoré budú umiestnené aj igelitové vrecká, ktoré budú môcť majitelia psov použiť na zber psích výkalov (v prípade, že v zásobníku budú vrecka chýbať, nezbavuje to povinnosti majiteľa odstrániť psí exkrement).

V centre obce sú koše osadené a je možné do nich vhadzovať aj psie výkaly, ktoré ale musia byť  hygienicky zabalené.

Dúfam, že prijate opatrenie sa stretne s pozitívnym ohlasom u majiteľov psov, ako aj ostatných občanov.

Ďakujem

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content