Obec Horný Hričov informuje občanov, ktorí majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 prostredníctvom výjazdového tímu VÚC Žilina, aby oznámili túto skutočnosť zamestnancom Obecného úradu v Hornom Hričove počas stránkových hodín na telefónnom čísle 041/5680129 alebo osobne, a to v termíne do pondelka 26. apríla 2021.

Upozorňujeme, že sa jedná o očkovanie imobilných občanov v našej obci, ktorí nemajú možnosť dostaviť sa do vakcinačného centra.  V tomto prípade nie je možné vybrať si druh vakcíny.

 

Skip to content