Dobrí deň vážení spoluobčania,

Chcem Vás informovať o zasadnutí krízového štábu obce Horný Hričov, ktorého text si môžete prečítať na webovej ako aj vonkajšej úradnej tabuli obce. Žiadam Vás o striktné dodržiavanie nariadení a zákazov, ktoré z neho vyplývajú.

Vzhľadom na zlú situáciu v zásobovaní rúškami a starou pravdou „Človeče pomôž si a aj pán Boh Ti pomôže“ (lebo štátny byrokrati sú neschopní), začal som počas víkendu pracovať na zabezpečení výroby opakovateľne použiteľných rúšok. V spolupráci s pani Zuzanou Skupeňovou, ktorej sa chcem toto cestou veľmi poďakovať za jej ochotu a ústretovosť, sa podarilo zabezpečiť profesionálne krajčírky, ktoré predpokladám do konca týždňa dokážu ušiť 1 000 ks rúšok.  Do výroby sú taktiež zapojení všetci zamestnanci obce, ktorí strihajú a kompletujú polotovar na rúška.

Situáciu nám veľmi skomplikovalo vyhlásenie núdzového stavu, ktorý zatvoril všetky obchodné prevádzky s predajom látok a bižutérie. Chvalabohu úpornou snahou (opäť veľké poďakovanie pani Zuzane Skupeňovej a jej manželovi) sa nám v hodine dvanástej podarilo zohnať všetok materiál, ktorý sme vyslovene po pár metroch vyťahovali z regálov. Nečudujte sa preto tomu, že rúška budú asi v dvadsiatich farebných prevedeniach (je nereálne aby si občania mohli vyberať farebné kombinácie/účel svätí prostriedok, preto Vás žiadam aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie). Rúška budú distribuované postupne ako budú ušité a začneme od seniorov, ktorí sú najviac ohrození.

Majiteľ bude povinný pred prvým použitím rúško vyprať v horúcej vode a ožehliť, to by malo zabrániť prípadnej kontaminácií pri výrobe.

Pevne verím, že táto naša snaha prinesie svoje ovocie a občania sa budú nosením rúšok dôsledne chrániť pred prípadným nakazením seba alebo svojho okolia.

Prejem nám všetkým veľa zdravia a v dnešnej dobe aj veľa šťastia.

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content