Od zrodu hasičského spolku (rok 1924) slúžil k uskladneniu hasičskej techniky a výzbroje malý sklad s drevenou vežičkou na sušenie hadíc, nachádzajúci sa vedľa hlavnej cesty, približne v miestach, kde dnes stojí autobusová zastávka „Hostinec“.

I keď úmysel vystavať v Hornom Hričove novú požiarnu zbrojnicu deklarovali predstavitelia obce už v čase prvej Československej republiky, realizácia tejto myšlienky sa neustále odsúvala. Jej nekonečný príbeh napokon ukončila až nutnosť vybudovania protipovodňovej hrádze, keď staré hasičské skladisko muselo v polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia ustúpiť ochrane obývaného územia dediny pred záplavami.

A to bol i hlavný podnet k tomu, aby sa v rokoch 1965 – 1966 stala realitou výstavba novej budovy hasičskej zbrojnice, s klubovňou a sociálnymi priestormi pre hasičov, ktorá slúžila hasičom, bez väčších problémov, viac ako päťdesiat rokov. Avšak ani pomerne pravidelná údržba nezabránila, aby zub času dokonával svoje dielo, a preto v roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo jej rozsiahlu rekonštrukciu.

O zdarnom výsledku tejto obnovy svedčí skutočnosť, že dnes vytvára hasičský areál, spolu s priľahlými parkovými plochami a novovybudovanými športoviskami, dôstojnú scenériu vstupnej brány do obce Horný Hričov.

 

Zo starého hasičského skladiska sú zatiaľ známe len dve čiastočné fotografie. Na obr. č.1 z roku 1942 vidieť v pozadí vežičku na sušenie hadíc

a na obr. č.2 z roku 1946 sa nachádzajú hornohričovskí chlapci pred jeho vstupnou bránou.

 

Fotografie hasičskej zbrojnice z rokov 1966, 1969 a 2016

Skip to content