Výbor Lesného a pozemkového spoločenstva Urbárnikov obce Horný Hričov.

 

Predseda : Vydra Miroslav  č.t. 0903 503 929

Tajomník:   Gajdošík  Peter

Hospodár : Nemčík Anton č.t.0917  841 044

Pokladník: Bartáková Jarmila č.t.0902 247 086

Člen výboru : Ing.Marčiš Peter č.t. 0915 805 355

 

Dozorná rada  spoločenstva:

Predseda: Vydra Marian  0903 444911

Členovia:  Ďuriník Róbert

Jordán Jiři

 

 

Skip to content