Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území  obce Horný Hričov vytriedené v roku 2020:

Skip to content