POĎAKOVANIE – Jarné tvorivé dielne

V sobotu 09.04.2022 sa po dvojročnej odmlke konali Jarné tvorivé dielne pre deti. Chcem sa poďakovať všetkým deťom a  rodičom, ktorí sa zúčastnili na tvorivej práci a vyrobili množstvo úžasných výrobkov s Veľkonočnou tématikou. Celkovo sa akcie zúčastnilo 25 detí.

Poďakovanie patrí aj dievčatám, ktoré akciu organizovali Monike Ďuríčkovej, Svetlanke Jahvodkovej, Gabike Macákovej a Zuzke Linetovej.

Verím, že dievčatá vymyslia aj iné tvorivé akcie :o))).

Galéria fotiek: https://hornyhricov.sk/galerie/jarne-tvorive-dielne-2022/

Dušan Ďuríček, starosta

 

 

Poďakovanie Jarná brigáda 2022

Chcel by som sa poďakovať všetkým účastníkom, ktorí prišli na našu  spoločnú akciu “Jarné upratovanie 2022”. Akcie sa zúčastnilo okolo 50 občanov a podarilo sa vyzbierať niekoľko plných vlečiek.

Galériu si môžete pozrieť na: https://hornyhricov.sk/galerie/jarne-upratovanie-2022/

Dušan Ďuríček, starosta

(@semtonepatri)

Kultúrne a spoločenské akcie Horný Hričov 2022

Vážení spoluobčania,

Máme za sebou  dva ťažké roky a myslím, že je čas vrátiť sa k normálnemu životu, ktorý nám bude prinášať radosť zo života a stretnutí s priateľmi.

Rád by som Vás informoval o spoločenských a kultúrnych akciách, ktoré obec Horný Hričov pripravuje per svojich občanov ako aj priateľov našej obce.

Pre rok 2022 máme pripravené:

  • 26.03.2022 – „Jarné upratovanie“ (brigáda na očistu obce)
  • 09.04.2022 – „Veľkonočné tvorivé dielne“ pre deti a rodičov (výroba predmetov s veľkonočnou tematikou)
  • 08.05.2022 – „Dňa matiek“ (kultúrny program detí zo ZŠ s MŠ Horný Hričov pripravený pre naše maminky)
  • 28.05.2022 – „Deň detí“ (program v areály Zetky zameraný na naše ratolesti)
  • 02.07.2022 – „Cyrilo-metodský deň – Pltnícky guláš“ (kultúrny program pre všetky vekové kategórie spojený so súťažou vo varení guláša, hudobnou produkciou živých kapiel a večernou diskotékou)
  • 21.10.2022 – „Deň šedín“ (posedenie seniorov pri hudbe a dobrom jedle)
  • 06.12.2022 – „Mikuláš“ (rozsvietenie vianočného stromčeka deťmi, príchod Mikuláša s darčekmi)
  • 17.12.2022 – „Vianočné tvorivé dielne“ (výroba predmetov s vianočnou tematikou)
  • 31.12.2022 – „Batôžkový Silvester“ (spoločné privítanie nového roka)

Verím, že sa nám podarí realizovať všetky naplánované akcie a  prežijeme príjemnú atmosféru  spoločných stretnutí.

Teším sa na Vašu účasť a všetkým prajem veľa zdravia a optimizmu.

 

Dušan Ďuríček, starosta

Príhovor starostu obce k občanom – Nový rok 2022

Vážení spoluobčania prajem Vám príjemný novoročný deň,

včera sme sa rozlúčili s rokom 2021, ktorý bol v mnohých ohľadoch ťažký a turbulentný. Dnes začíname písať históriu nového roka 2022 , do ktorého by som Vám chcel popriať veľa pracovaných úspechov, rodinného šťastia, lásky, rozvahy a trpezlivosti, ľudskej tolerancie a samozrejme pevné zdravie.

Rok 2021 bol z pohľadu demografického vývoja obce prelomový. Dôvodom je skutočnosť, že po prvý krát v histórií sa počet obyvateľov dostal cez hranicu 850 občanov, presné číslo je 855 obyvateľov.

Predchádzajúci rok 2020 mala obec 836 obyvateľov z toho bolo 428 mužov a 408 žien. Rok 2021 sme ukončili už so spomínaným počtom 855 obyvateľov, z toho bolo 440 mužov a 415 žien.

V roku 2021 nás navždy opustilo 24 občanov – 12 mužov a 12 žien a narodilo sa 9 detí, 3 chlapci a 6 dievčat.

Do roku 2021 sme vstupovali s obavami spojenými s COVIDom a neistotou čo nás čaká. Neistota sa zmenila na istotu hneď v prvých týždňoch, keď sa spustilo Celoplošné testovanie obyvateľstva, neskôr z marketingových dôvodov premenované  na Skríning obyvateľstva. Boli zriadené Mobilné odberové miesta na „dobrovoľné“ otestovanie občanov.  Malý počet MOM a dlhé čakacie doby na otestovanie boli dôvodom, prečo naša obec spoločne so susednými obcami otvorili vysunuté pracoviská, ktoré zastrešovalo MOM zriadené obcou Dolný Hričov…na tomto mieste by som sa chcel poďakovať starostovi Ing. Petrovi Zelníkovi a zamestnancom obce Dolný Hričov za ochotu a bezproblémovú spoluprácu. Zriadením vysunutého pracoviska, sme pre našich občanov vytvorili dôstojné podmienky, bez dlhých čakacích dôb a mrznutia v chladnom zimnom počasí.   Testovaním sme v roku 2021 strávili celkom 14 víkendov a moje poďakovanie patrí všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom a členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Horný Hričov ako aj zamestnancom obce, ktorí sa na testovaní zúčastnili.

Napriek obmedzeniam sa nám podarilo zorganizovať tradičnú brigádu pod názvom Jarné upratovanie, ktorej sa zúčastnilo okolo 60 občanov. Radosť nám urobila účasť rodín s malými deťmi a našej dospievajúcej mládeže a už tradične veľkú časť brigádnikov tvorili naši seniori. Všetkým sa chcem poďakovať a vyjadriť nádej, že aj v novom roku sa nám podarí stretnúť a urobiť kus roboty pre skrášlenie našej obce.

Počas letných mesiacov obec realizovala dve investičné akcie. Prvou a menšou, bola obnova zariadenia kuchyne v základnej škole s materskou školou. V rámci obnovy boli zakúpené nové umývačky riadu, chladnička s mrazničkou, nový nerezový stôl a urobila sa obnova kuchynskej linky. Druhou investíciou bolo vybudovanie pumptrackovej dráhy, ktorá rozšírila využitie nášho viacúčelového športového areálu. Predpokladané náklady na výstavbu boli vo výške 62 000,- €. Vďaka komunikácií so spoločnosťami, ktoré pôsobia v našom katastri a ich ústretovosti sa nám podarilo ušetriť 12 000,- €.                     Najväčší podiel na úspore mala spoločnosť UNIASFALT a SKANSKA, a.s., ktoré nám dodávali asfalt a frakciu do násypov. Všetkým sponzorom sa chcem v mene obce poďakovať.

Oficiálne otvorenie pumtrecku sa uskutočnilo na ďalšej vydarenej akcii a tou bol Cyrilometodský deň, ktorý bol spojený so súťažou vo varení Pltníckeho gulášu a kultúrnym programom pre všetky vekové kategórie. Podľa vydaných náramkov sa na akcii zúčastnilo takmer 900 občanov a priateľov obce.

Záver roka je neodmysliteľne spojený s príchodom Mikuláša. Za normálnych okolností by deti rozsvietili Vianočný stromček, po ktorom by nasledoval príchod Mikuláša, ale vzhľadom na obmedzenia, druhý rok po sebe musel Mikuláš urobiť okružnú jazdu po obci…zostáva dúfať, že ho to moc nezdržalo a stihol rozniesť darčeky aj do ďalších kútov Slovenska.

V roku 2022 obec plánuje ďalšie investície do obnovy infraštruktúry. Ich rozsah a realizácia bude do značnej miery závislá od COVID situácie a príjmoch obce, ktoré by podľa posledných informácií mali byť zo strany štátu znižované…uvidíme necháme sa prekvapiť.

Rok 2022 je rokom volebným. Na jeseň sa budú konať komunálne voľby starostov, primátorov a poslancov do obecných a mestských zastupiteľstiev a v ten istý deň sa budú konať aj župné voľby, v ktorých si budeme voliť nového župana a župných poslancov. Chcel by som veriť, že kampaň sa bude viesť v duchu fair play a súperi sa zamerajú na pozitívnu kampaň.

Všetci máme za sebou náročný rok, spojený s veľkým psychickým a fyzickým vypätím, ktoré spôsobila COVID doba a opatrenia s ňou spojené. Sme svedkami postupného rozdeľovania spoločnosti na dobrých a zlých. Sme svedkami šírenia strachu a obmedzovania slobody, sme svedkami pošliapavania ľudských práv. Sme svedkami šírenia nenávisti a zloby…ale zároveň sme svedkami obrovského nasadenia a obetavosti zdravotníkov, záchranárov, učiteľov a mnohých iných profesií, ktoré udržiavajú chod našej krajiny.

Nenechajme sa opantať strachom, nenávisťou  a zlobou. Nenechajme sa rozdeliť. Uvedomme si, že žijeme tu a teraz a žiadne „na budúce“ už nemusí prísť. Užívajme si chvíle so svojimi rodinami, so svojimi priateľmi, so svojimi susedmi, s ľuďmi okolo nás a nájdime radosť v každom okamihu, ktorý prežívame…

Na záver sa chcem poďakovať Vám občanom obce, Vám pani učiteľkám a zamestnancom ZŠ s MŠ, Vám členom Jednoty dôchodcov Slovenska, Vám členom Dobrovoľného hasičského zboru, Vám členom Telovýchovnej jednoty, Vám zamestnancom obce Horný Hričov a Vám všetkým, ktorí napriek nepriazni doby stále pracujete pre rozvoj našej komunity.

Všetkým prajem veľa úspechov v novom roku 2022.

 

Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce Horný Hričov

POĎAKOVANIE – Jarná brigáda Horný Hričov 2021

V sobotu 24.04.2021 sa konala tradičná brigáda  pod názvom “Jarné upratovanie” (v roku 2020 sa z dôvodu COVID lockdounu nekonala). Výpadok jedného roka sa podpísal pod extrémne množstvo vyzbieraného odpadu. Spolu sme vyzbierali 5 vlečiek odpadu. Počasie nám vyšlo a na brigáde sa zúčastnilo cca 60 občanov obce. Veľkú radosť nám všetkým urobila účasť našej dospievajúcej mládeže ako aj rodín s deťmi. Už tradične svojou účasťou nesklamali ani naši seniori, za čo im patrí veľký obdiv. Všetkým zúčastnením by som sa chcel veľmi poďakovať a zaželať pevné zdravie a veľa radosti zo života.

Fotogaléria: http://hornyhricov.sk/galerie/jarne-upratovanie-horny-hricov-2021/

Dušan Ďuríček, starosta

 

Distribúcia – COVID Balíček pre seniorov

COVID Balíček

Vážení spoluobčania,

Vzhľadom na pretrvávajúcu veľmi zlú situáciu v boji s vírusom COVID – 19 a absencii vakčinančných termínov pre seniorov, sa obec Horný Hričov rozhodla, v rámci prevencie, bezodplatne poskytnúť seniorom nad 65 rokov „COVID Balíček“, ktorý obsahuje balenie vitamínu D3 (240 tabliet), 5 ks respirátorov FFP2 a 250 ml dezinfekčný gél. Cena balíčka je 14,- €. Peniaze na nákup schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní a to v celkovej výške 2 300,- €.

Zároveň informujeme seniorov, že obec Horný Hričov bude nápomocná všetkým seniorom, ktorí budú mať záujem o elektronickú rezerváciu na očkovanie vakcínou proti COVID – 19 a túto rezerváciu si nebudú vedieť urobiť sami.

Distribúcia balíčkov začne od utorka 09.03.2021. Balíčky budú doručené na adresu seniorov.

Prajem všetkým veľa zdravia.

 

Horný Hričov 09.03.2021                                                                  Dušan Ďuríček, starosta

Poďakovanie – testovanie COVID – 19

Rád by som sa poďakoval všetkým členom nášho tímu, ktorí sa zúčastnili na poslednom plošnom testovaní, obzvlášť naším zdravotným sestrám Blanke Káčerovej a Majke  Krajčiovej .   Zvládli sme to a zostáva dúfať, že najbližší víkend  sa nám testovanie vyhne.

Ďakujem aj občanom za ich disciplínu.

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Testovanie 2 COVID

…máme to za sebou. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na druhom kole testovania, najmä zdravotníkom, dobrovoľníkom, policajtom, vojakom, zamestnancom obce a samozrejme občanom za ich prístup.

PS: Práve som sa dozvedel, že štát preplatí max. 3 dobrovoľníkov, my sme ich mali 8… takže náklady pôjdu za obcou. Uvidíme koľko nám preplatia z výdavkov na COVID materiál. Rukavice a štíty, ktoré dodal štát boli nepoužiteľné, preto obec zdravotníkom zabezpečila kvalitné latexové rukavice tak, aby si po každom otestovanom  mohol zdravotník dať nové rukavice a taktiež kvalitné štíty. Tento víkend zdravotníci nemali zabezpečené respirátory a v nedeľu si na topánky dávali plastové vreca na odpad, lebo už nemali návleky….

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Testovanie COVID

Vážení spoluobčania,

Máme za sebou náročný víkend, víkend plný emócií, napätia, neistoty a pre niektorých aj absolútneho fyzického a psychického nasadenia…

Hovorím o tíme ľudí, ktorí umožnil realizovať testovanie občanov našej obce na vírus COVID 19. Hovorím o zdravotníkoch, dobrovoľníkoch, vojakoch, policajtoch, zamestnancoch obce. Hovorím o ľuďoch, bez ktorých by sme toto šialenstvo nezvládli…

Chcem sa z celého srdca poďakovať svojmu tímu v obci Horný Hričov, ktorý pracoval ako bezchybný stroj. Obzvlášť sa chcem poďakovať našej občianke pani Blanke Káčerovej, ktorá perfektne zorganizovala svoj zdravotnícky tím a ktorá sama urobila v sobotu takmer 500 odberov. Napriek bolestiam a vyčerpaniu pracovala až do konca…a v nedeľu bola opäť pripravená. Blanka, OBROVSKÁ VĎAKA, OBROVSKÝ OBDIV, OBROVSKÁ ÚCTA!!! ĎAKUJEM Vám všetkým, klobúk dole.

Ďakujem aj Vám milí spoluobčania za Vašu trpezlivosť, za Vašu disciplinovanosť, za Vašu podporu!

PS:

Naša obec zabezpečila 90% dobrovoľníkov, 50% zdravotníkov, nakúpila rukavice, ochranné štíty, ochranné obleky, dezinfekčne bezdotykové stojany, poskytla priestory a všetko zariadenie, poskytla stravu, zabezpečila organizáciu…

 

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content