POĎAKOVANIE – Jarná brigáda Horný Hričov 2021

V sobotu 24.04.2021 sa konala tradičná brigáda  pod názvom “Jarné upratovanie” (v roku 2020 sa z dôvodu COVID lockdounu nekonala). Výpadok jedného roka sa podpísal pod extrémne množstvo vyzbieraného odpadu. Spolu sme vyzbierali 5 vlečiek odpadu. Počasie nám vyšlo a na brigáde sa zúčastnilo cca 60 občanov obce. Veľkú radosť nám všetkým urobila účasť našej dospievajúcej mládeže ako aj rodín s deťmi. Už tradične svojou účasťou nesklamali ani naši seniori, za čo im patrí veľký obdiv. Všetkým zúčastnením by som sa chcel veľmi poďakovať a zaželať pevné zdravie a veľa radosti zo života.

Fotogaléria: http://hornyhricov.sk/galerie/jarne-upratovanie-horny-hricov-2021/

Dušan Ďuríček, starosta

 

Distribúcia – COVID Balíček pre seniorov

COVID Balíček

Vážení spoluobčania,

Vzhľadom na pretrvávajúcu veľmi zlú situáciu v boji s vírusom COVID – 19 a absencii vakčinančných termínov pre seniorov, sa obec Horný Hričov rozhodla, v rámci prevencie, bezodplatne poskytnúť seniorom nad 65 rokov „COVID Balíček“, ktorý obsahuje balenie vitamínu D3 (240 tabliet), 5 ks respirátorov FFP2 a 250 ml dezinfekčný gél. Cena balíčka je 14,- €. Peniaze na nákup schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní a to v celkovej výške 2 300,- €.

Zároveň informujeme seniorov, že obec Horný Hričov bude nápomocná všetkým seniorom, ktorí budú mať záujem o elektronickú rezerváciu na očkovanie vakcínou proti COVID – 19 a túto rezerváciu si nebudú vedieť urobiť sami.

Distribúcia balíčkov začne od utorka 09.03.2021. Balíčky budú doručené na adresu seniorov.

Prajem všetkým veľa zdravia.

 

Horný Hričov 09.03.2021                                                                  Dušan Ďuríček, starosta

Poďakovanie – testovanie COVID – 19

Rád by som sa poďakoval všetkým členom nášho tímu, ktorí sa zúčastnili na poslednom plošnom testovaní, obzvlášť naším zdravotným sestrám Blanke Káčerovej a Majke  Krajčiovej .   Zvládli sme to a zostáva dúfať, že najbližší víkend  sa nám testovanie vyhne.

Ďakujem aj občanom za ich disciplínu.

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Testovanie 2 COVID

…máme to za sebou. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na druhom kole testovania, najmä zdravotníkom, dobrovoľníkom, policajtom, vojakom, zamestnancom obce a samozrejme občanom za ich prístup.

PS: Práve som sa dozvedel, že štát preplatí max. 3 dobrovoľníkov, my sme ich mali 8… takže náklady pôjdu za obcou. Uvidíme koľko nám preplatia z výdavkov na COVID materiál. Rukavice a štíty, ktoré dodal štát boli nepoužiteľné, preto obec zdravotníkom zabezpečila kvalitné latexové rukavice tak, aby si po každom otestovanom  mohol zdravotník dať nové rukavice a taktiež kvalitné štíty. Tento víkend zdravotníci nemali zabezpečené respirátory a v nedeľu si na topánky dávali plastové vreca na odpad, lebo už nemali návleky….

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Testovanie COVID

Vážení spoluobčania,

Máme za sebou náročný víkend, víkend plný emócií, napätia, neistoty a pre niektorých aj absolútneho fyzického a psychického nasadenia…

Hovorím o tíme ľudí, ktorí umožnil realizovať testovanie občanov našej obce na vírus COVID 19. Hovorím o zdravotníkoch, dobrovoľníkoch, vojakoch, policajtoch, zamestnancoch obce. Hovorím o ľuďoch, bez ktorých by sme toto šialenstvo nezvládli…

Chcem sa z celého srdca poďakovať svojmu tímu v obci Horný Hričov, ktorý pracoval ako bezchybný stroj. Obzvlášť sa chcem poďakovať našej občianke pani Blanke Káčerovej, ktorá perfektne zorganizovala svoj zdravotnícky tím a ktorá sama urobila v sobotu takmer 500 odberov. Napriek bolestiam a vyčerpaniu pracovala až do konca…a v nedeľu bola opäť pripravená. Blanka, OBROVSKÁ VĎAKA, OBROVSKÝ OBDIV, OBROVSKÁ ÚCTA!!! ĎAKUJEM Vám všetkým, klobúk dole.

Ďakujem aj Vám milí spoluobčania za Vašu trpezlivosť, za Vašu disciplinovanosť, za Vašu podporu!

PS:

Naša obec zabezpečila 90% dobrovoľníkov, 50% zdravotníkov, nakúpila rukavice, ochranné štíty, ochranné obleky, dezinfekčne bezdotykové stojany, poskytla priestory a všetko zariadenie, poskytla stravu, zabezpečila organizáciu…

 

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Maľovanie Zetky

Touto cestou by som sa chcel poďakovať futbalistom z našej telovýchovnej jednoty za obrovský kus práce, ktorú odviedli v sobotu 19.09.2020 pri natieraní fasády nášho kultúrneho domu (Zetky). Bez ich pomoci by sa obnova fasády nerealizovala. Poďakovanie patrí aj členkám a členom Dobrovoľných hasičov obce Horný Hričov, ktorí v piatok obliepali okná a v sobotu ich prišli umyť. Za realizáciu celej akcie ďakujem Jurajovi Králikovi ml., ktorý dokázal zabezpečiť dostatok pracovnej sily.

Ak chcete pozrieť foto z akcie nájdete ho na: Projekty HH

Dušan Ďuríček, starosta.

Dobrovoľný hasičský zbor Horný Hričov v akcii – poďakovanie starostu

Chcel by som sa poďakovať členom Dobrovoľného hasičského zboru za ich aktivitu a dezinfekciu verejných priestranstiev našej obce. Dezinfekcia sa bude vykonávať 1 – 2 krát týždenne podľa dostupnosti dezinfekčných prípravkov.

Informácia o výrobe 1 000 ks opakovateľne použitých rúšok pre občanov Horného Hričova

Dobrí deň vážení spoluobčania,

Chcem Vás informovať o zasadnutí krízového štábu obce Horný Hričov, ktorého text si môžete prečítať na webovej ako aj vonkajšej úradnej tabuli obce. Žiadam Vás o striktné dodržiavanie nariadení a zákazov, ktoré z neho vyplývajú.

Vzhľadom na zlú situáciu v zásobovaní rúškami a starou pravdou „Človeče pomôž si a aj pán Boh Ti pomôže“ (lebo štátny byrokrati sú neschopní), začal som počas víkendu pracovať na zabezpečení výroby opakovateľne použiteľných rúšok. V spolupráci s pani Zuzanou Skupeňovou, ktorej sa chcem toto cestou veľmi poďakovať za jej ochotu a ústretovosť, sa podarilo zabezpečiť profesionálne krajčírky, ktoré predpokladám do konca týždňa dokážu ušiť 1 000 ks rúšok.  Do výroby sú taktiež zapojení všetci zamestnanci obce, ktorí strihajú a kompletujú polotovar na rúška.

Situáciu nám veľmi skomplikovalo vyhlásenie núdzového stavu, ktorý zatvoril všetky obchodné prevádzky s predajom látok a bižutérie. Chvalabohu úpornou snahou (opäť veľké poďakovanie pani Zuzane Skupeňovej a jej manželovi) sa nám v hodine dvanástej podarilo zohnať všetok materiál, ktorý sme vyslovene po pár metroch vyťahovali z regálov. Nečudujte sa preto tomu, že rúška budú asi v dvadsiatich farebných prevedeniach (je nereálne aby si občania mohli vyberať farebné kombinácie/účel svätí prostriedok, preto Vás žiadam aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie). Rúška budú distribuované postupne ako budú ušité a začneme od seniorov, ktorí sú najviac ohrození.

Majiteľ bude povinný pred prvým použitím rúško vyprať v horúcej vode a ožehliť, to by malo zabrániť prípadnej kontaminácií pri výrobe.

Pevne verím, že táto naša snaha prinesie svoje ovocie a občania sa budú nosením rúšok dôsledne chrániť pred prípadným nakazením seba alebo svojho okolia.

Prejem nám všetkým veľa zdravia a v dnešnej dobe aj veľa šťastia.

Dušan Ďuríček, starosta

Skip to content