POĎAKOVANIE – Jarná brigáda Horný Hričov 2021

V sobotu 24.04.2021 sa konala tradičná brigáda  pod názvom “Jarné upratovanie” (v roku 2020 sa z dôvodu COVID lockdounu nekonala). Výpadok jedného roka sa podpísal pod extrémne množstvo vyzbieraného odpadu. Spolu sme vyzbierali 5 vlečiek odpadu. Počasie nám vyšlo a na brigáde sa zúčastnilo cca 60 občanov obce. Veľkú radosť nám všetkým urobila účasť našej dospievajúcej mládeže ako aj rodín s deťmi. Už tradične svojou účasťou nesklamali ani naši seniori, za čo im patrí veľký obdiv. Všetkým zúčastnením by som sa chcel veľmi poďakovať a zaželať pevné zdravie a veľa radosti zo života.

Fotogaléria: http://hornyhricov.sk/galerie/jarne-upratovanie-horny-hricov-2021/

Dušan Ďuríček, starosta

 

Distribúcia – COVID Balíček pre seniorov

COVID Balíček

Vážení spoluobčania,

Vzhľadom na pretrvávajúcu veľmi zlú situáciu v boji s vírusom COVID – 19 a absencii vakčinančných termínov pre seniorov, sa obec Horný Hričov rozhodla, v rámci prevencie, bezodplatne poskytnúť seniorom nad 65 rokov „COVID Balíček“, ktorý obsahuje balenie vitamínu D3 (240 tabliet), 5 ks respirátorov FFP2 a 250 ml dezinfekčný gél. Cena balíčka je 14,- €. Peniaze na nákup schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní a to v celkovej výške 2 300,- €.

Zároveň informujeme seniorov, že obec Horný Hričov bude nápomocná všetkým seniorom, ktorí budú mať záujem o elektronickú rezerváciu na očkovanie vakcínou proti COVID – 19 a túto rezerváciu si nebudú vedieť urobiť sami.

Distribúcia balíčkov začne od utorka 09.03.2021. Balíčky budú doručené na adresu seniorov.

Prajem všetkým veľa zdravia.

 

Horný Hričov 09.03.2021                                                                  Dušan Ďuríček, starosta

Poďakovanie – testovanie COVID – 19

Rád by som sa poďakoval všetkým členom nášho tímu, ktorí sa zúčastnili na poslednom plošnom testovaní, obzvlášť naším zdravotným sestrám Blanke Káčerovej a Majke  Krajčiovej .   Zvládli sme to a zostáva dúfať, že najbližší víkend  sa nám testovanie vyhne.

Ďakujem aj občanom za ich disciplínu.

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Testovanie 2 COVID

…máme to za sebou. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na druhom kole testovania, najmä zdravotníkom, dobrovoľníkom, policajtom, vojakom, zamestnancom obce a samozrejme občanom za ich prístup.

PS: Práve som sa dozvedel, že štát preplatí max. 3 dobrovoľníkov, my sme ich mali 8… takže náklady pôjdu za obcou. Uvidíme koľko nám preplatia z výdavkov na COVID materiál. Rukavice a štíty, ktoré dodal štát boli nepoužiteľné, preto obec zdravotníkom zabezpečila kvalitné latexové rukavice tak, aby si po každom otestovanom  mohol zdravotník dať nové rukavice a taktiež kvalitné štíty. Tento víkend zdravotníci nemali zabezpečené respirátory a v nedeľu si na topánky dávali plastové vreca na odpad, lebo už nemali návleky….

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Testovanie COVID

Vážení spoluobčania,

Máme za sebou náročný víkend, víkend plný emócií, napätia, neistoty a pre niektorých aj absolútneho fyzického a psychického nasadenia…

Hovorím o tíme ľudí, ktorí umožnil realizovať testovanie občanov našej obce na vírus COVID 19. Hovorím o zdravotníkoch, dobrovoľníkoch, vojakoch, policajtoch, zamestnancoch obce. Hovorím o ľuďoch, bez ktorých by sme toto šialenstvo nezvládli…

Chcem sa z celého srdca poďakovať svojmu tímu v obci Horný Hričov, ktorý pracoval ako bezchybný stroj. Obzvlášť sa chcem poďakovať našej občianke pani Blanke Káčerovej, ktorá perfektne zorganizovala svoj zdravotnícky tím a ktorá sama urobila v sobotu takmer 500 odberov. Napriek bolestiam a vyčerpaniu pracovala až do konca…a v nedeľu bola opäť pripravená. Blanka, OBROVSKÁ VĎAKA, OBROVSKÝ OBDIV, OBROVSKÁ ÚCTA!!! ĎAKUJEM Vám všetkým, klobúk dole.

Ďakujem aj Vám milí spoluobčania za Vašu trpezlivosť, za Vašu disciplinovanosť, za Vašu podporu!

PS:

Naša obec zabezpečila 90% dobrovoľníkov, 50% zdravotníkov, nakúpila rukavice, ochranné štíty, ochranné obleky, dezinfekčne bezdotykové stojany, poskytla priestory a všetko zariadenie, poskytla stravu, zabezpečila organizáciu…

 

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Maľovanie Zetky

Touto cestou by som sa chcel poďakovať futbalistom z našej telovýchovnej jednoty za obrovský kus práce, ktorú odviedli v sobotu 19.09.2020 pri natieraní fasády nášho kultúrneho domu (Zetky). Bez ich pomoci by sa obnova fasády nerealizovala. Poďakovanie patrí aj členkám a členom Dobrovoľných hasičov obce Horný Hričov, ktorí v piatok obliepali okná a v sobotu ich prišli umyť. Za realizáciu celej akcie ďakujem Jurajovi Králikovi ml., ktorý dokázal zabezpečiť dostatok pracovnej sily.

Ak chcete pozrieť foto z akcie nájdete ho na: Projekty HH

Dušan Ďuríček, starosta.

OZNAM – Výstavba III. etapy chodníkov + čiastočná rekonštrukcia miestnej komunikácie

Vážení spoluobčania,

Radi by sme Vás informovali o začatí prác na výstavbe III. etapy chodníkov. Dnes t.j. v stredu 16.09.2020 prebehlo vytyčovanie ich trasy. Výkopové práce by mali začať (podľa počasia) od pondelka 21.09.2020. Súčasťou výstavby chodníkov, ktoré budú siahať od bývalého rodinného domu Galčekovcov až po dom Juraja Hollého, bude aj rekonštrukcia cesty. Cesta sa bude frézovať a z časti bude presmerovaná iba do jedného jazdného pruhu. S frézovaním sa začne až po osadení obrubníkov chodníka. Práce by mali byť ukončené do 31.10.2020 (podľa počasia).

V prípade, že máte na trase chodníkov umiestnený nejaký materiál, žiadame Vás o jeho odstránenie. V prípade, že parkujete svoje autá v trase chodníkov, žiadame Vás aby ste parkovali vo svojich dvoroch alebo dočasne pri plote dielni Váhostav.

Zároveň Vás žiadame o trpezlivosť s obmedzeniami, ktoré vyplývajú s výstavbou…ide o bezpečnosť našich detí a aj nás samotných.

Obec Horný Hričov pri výstavbe poskytuje majiteľom pozemkov nadštandard a to vo forme vyhotovenia vjazdu až po hranicu súkromného pozemku (bránu). Budeme sa snažiť vyhovieť všetkým rozumným požiadavkám, tak ako tomu bolo pri výstavbe etapy I. a II. V prípade otázok a konzultácií ohľadom jednotlivých vjazdov sa obráťte priamo na starostu obce Ing. Dušana Ďuríčka, ktorý Vaše požiadavky bude konzultovať so zhotoviteľom. Tel.: 0905 245 263, e-mail: starosta@hornyhricov.sk

Skip to content