POĎAKOVANIE – Testovanie 2 COVID

…máme to za sebou. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na druhom kole testovania, najmä zdravotníkom, dobrovoľníkom, policajtom, vojakom, zamestnancom obce a samozrejme občanom za ich prístup.

PS: Práve som sa dozvedel, že štát preplatí max. 3 dobrovoľníkov, my sme ich mali 8… takže náklady pôjdu za obcou. Uvidíme koľko nám preplatia z výdavkov na COVID materiál. Rukavice a štíty, ktoré dodal štát boli nepoužiteľné, preto obec zdravotníkom zabezpečila kvalitné latexové rukavice tak, aby si po každom otestovanom  mohol zdravotník dať nové rukavice a taktiež kvalitné štíty. Tento víkend zdravotníci nemali zabezpečené respirátory a v nedeľu si na topánky dávali plastové vreca na odpad, lebo už nemali návleky….

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Testovanie COVID

Vážení spoluobčania,

Máme za sebou náročný víkend, víkend plný emócií, napätia, neistoty a pre niektorých aj absolútneho fyzického a psychického nasadenia…

Hovorím o tíme ľudí, ktorí umožnil realizovať testovanie občanov našej obce na vírus COVID 19. Hovorím o zdravotníkoch, dobrovoľníkoch, vojakoch, policajtoch, zamestnancoch obce. Hovorím o ľuďoch, bez ktorých by sme toto šialenstvo nezvládli…

Chcem sa z celého srdca poďakovať svojmu tímu v obci Horný Hričov, ktorý pracoval ako bezchybný stroj. Obzvlášť sa chcem poďakovať našej občianke pani Blanke Káčerovej, ktorá perfektne zorganizovala svoj zdravotnícky tím a ktorá sama urobila v sobotu takmer 500 odberov. Napriek bolestiam a vyčerpaniu pracovala až do konca…a v nedeľu bola opäť pripravená. Blanka, OBROVSKÁ VĎAKA, OBROVSKÝ OBDIV, OBROVSKÁ ÚCTA!!! ĎAKUJEM Vám všetkým, klobúk dole.

Ďakujem aj Vám milí spoluobčania za Vašu trpezlivosť, za Vašu disciplinovanosť, za Vašu podporu!

PS:

Naša obec zabezpečila 90% dobrovoľníkov, 50% zdravotníkov, nakúpila rukavice, ochranné štíty, ochranné obleky, dezinfekčne bezdotykové stojany, poskytla priestory a všetko zariadenie, poskytla stravu, zabezpečila organizáciu…

 

Dušan Ďuríček, starosta

POĎAKOVANIE – Maľovanie Zetky

Touto cestou by som sa chcel poďakovať futbalistom z našej telovýchovnej jednoty za obrovský kus práce, ktorú odviedli v sobotu 19.09.2020 pri natieraní fasády nášho kultúrneho domu (Zetky). Bez ich pomoci by sa obnova fasády nerealizovala. Poďakovanie patrí aj členkám a členom Dobrovoľných hasičov obce Horný Hričov, ktorí v piatok obliepali okná a v sobotu ich prišli umyť. Za realizáciu celej akcie ďakujem Jurajovi Králikovi ml., ktorý dokázal zabezpečiť dostatok pracovnej sily.

Ak chcete pozrieť foto z akcie nájdete ho na: Projekty HH

Dušan Ďuríček, starosta.

OZNAM – Výstavba III. etapy chodníkov + čiastočná rekonštrukcia miestnej komunikácie

Vážení spoluobčania,

Radi by sme Vás informovali o začatí prác na výstavbe III. etapy chodníkov. Dnes t.j. v stredu 16.09.2020 prebehlo vytyčovanie ich trasy. Výkopové práce by mali začať (podľa počasia) od pondelka 21.09.2020. Súčasťou výstavby chodníkov, ktoré budú siahať od bývalého rodinného domu Galčekovcov až po dom Juraja Hollého, bude aj rekonštrukcia cesty. Cesta sa bude frézovať a z časti bude presmerovaná iba do jedného jazdného pruhu. S frézovaním sa začne až po osadení obrubníkov chodníka. Práce by mali byť ukončené do 31.10.2020 (podľa počasia).

V prípade, že máte na trase chodníkov umiestnený nejaký materiál, žiadame Vás o jeho odstránenie. V prípade, že parkujete svoje autá v trase chodníkov, žiadame Vás aby ste parkovali vo svojich dvoroch alebo dočasne pri plote dielni Váhostav.

Zároveň Vás žiadame o trpezlivosť s obmedzeniami, ktoré vyplývajú s výstavbou…ide o bezpečnosť našich detí a aj nás samotných.

Obec Horný Hričov pri výstavbe poskytuje majiteľom pozemkov nadštandard a to vo forme vyhotovenia vjazdu až po hranicu súkromného pozemku (bránu). Budeme sa snažiť vyhovieť všetkým rozumným požiadavkám, tak ako tomu bolo pri výstavbe etapy I. a II. V prípade otázok a konzultácií ohľadom jednotlivých vjazdov sa obráťte priamo na starostu obce Ing. Dušana Ďuríčka, ktorý Vaše požiadavky bude konzultovať so zhotoviteľom. Tel.: 0905 245 263, e-mail: starosta@hornyhricov.sk

Dobrovoľný hasičský zbor Horný Hričov v akcii – poďakovanie starostu

Chcel by som sa poďakovať členom Dobrovoľného hasičského zboru za ich aktivitu a dezinfekciu verejných priestranstiev našej obce. Dezinfekcia sa bude vykonávať 1 – 2 krát týždenne podľa dostupnosti dezinfekčných prípravkov.

OZNAM – možnosť objednať nákup pre seniorov

Obec Horný Hričov sa rozhodla seniorom a občanom, ktorí nemôžu opustiť svoj dom alebo sa necítia zdravotne dobre, obstarávať nákupy potravín, drogérie a základných tovarov nevyhnutných pre chod domácnosti.

V prípade, že máte záujem túto službu využiť, kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 041/5680 129 alebo pošlite email na adresu starosta@hornyhricov.sk alebo vhoďte svoju požiadavku do poštovej schránky na plote obecného úradu.

Tovar bude na základe zoznamu nakúpený a doručený priamo na adresu občana. Na základe pokladničného dokladu občan zaplatí nákup osobe, ktorá mu tovar doručí.

Dúfam že toto opatrenie zvýši komfort seniorom a ostatným postihnutým občanom a zníži možnosť nakazenia.

V prípade  podnetov, ktoré by mohli zmierniť dopady opatrení súvisiacich s Koronavírusom, ma prosím kontaktujte na mojom mobilnom čísle 0905 245 263.

Všetkým nám prajem veľa zdravia a síl do tohto ťažkého obdobia.

Dušan Ďuríček, starosta

Informácia o výrobe 1 000 ks opakovateľne použitých rúšok pre občanov Horného Hričova

Dobrí deň vážení spoluobčania,

Chcem Vás informovať o zasadnutí krízového štábu obce Horný Hričov, ktorého text si môžete prečítať na webovej ako aj vonkajšej úradnej tabuli obce. Žiadam Vás o striktné dodržiavanie nariadení a zákazov, ktoré z neho vyplývajú.

Vzhľadom na zlú situáciu v zásobovaní rúškami a starou pravdou „Človeče pomôž si a aj pán Boh Ti pomôže“ (lebo štátny byrokrati sú neschopní), začal som počas víkendu pracovať na zabezpečení výroby opakovateľne použiteľných rúšok. V spolupráci s pani Zuzanou Skupeňovou, ktorej sa chcem toto cestou veľmi poďakovať za jej ochotu a ústretovosť, sa podarilo zabezpečiť profesionálne krajčírky, ktoré predpokladám do konca týždňa dokážu ušiť 1 000 ks rúšok.  Do výroby sú taktiež zapojení všetci zamestnanci obce, ktorí strihajú a kompletujú polotovar na rúška.

Situáciu nám veľmi skomplikovalo vyhlásenie núdzového stavu, ktorý zatvoril všetky obchodné prevádzky s predajom látok a bižutérie. Chvalabohu úpornou snahou (opäť veľké poďakovanie pani Zuzane Skupeňovej a jej manželovi) sa nám v hodine dvanástej podarilo zohnať všetok materiál, ktorý sme vyslovene po pár metroch vyťahovali z regálov. Nečudujte sa preto tomu, že rúška budú asi v dvadsiatich farebných prevedeniach (je nereálne aby si občania mohli vyberať farebné kombinácie/účel svätí prostriedok, preto Vás žiadam aby ste túto skutočnosť zobrali na vedomie). Rúška budú distribuované postupne ako budú ušité a začneme od seniorov, ktorí sú najviac ohrození.

Majiteľ bude povinný pred prvým použitím rúško vyprať v horúcej vode a ožehliť, to by malo zabrániť prípadnej kontaminácií pri výrobe.

Pevne verím, že táto naša snaha prinesie svoje ovocie a občania sa budú nosením rúšok dôsledne chrániť pred prípadným nakazením seba alebo svojho okolia.

Prejem nám všetkým veľa zdravia a v dnešnej dobe aj veľa šťastia.

Dušan Ďuríček, starosta