Opatrenia na Obecnom úrade Horný Hričov

Pri vstupovaní prosíme zvoniť !!!

 S ohľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 žiadame občanov, aby pri vybavovaní úradných záležitostí

na Obecnom úrade prednostne využívali elektronickú komunikáciu:

info@hornyhricov.sk alebo telefonickú komunikáciu 041/5680 129.

 Nevyhnutné úradné záležitosti budú vybavené po zazvonení.

Ďakujeme za pochopenie

Monografia obce „Horný Hričov – história v područí rieky“ už v predaji

Vážení spoluobčania,

vzhľadom k opatreniam zavedeným v súvislosti s pandémiou choroby Covid-19 nie je možné predstaviť vám knihu „Horný Hričov – história v područí rieky“ na spoločnom stretnutí, kde by sme vykonali jej krst. Preto nám dovoľte uviesť základné údaje o nej aspoň prostredníctvom obecnej web stránky a na sociálnych sieťach. V publikácii s prvkami klasickej monografie sa prelínajú faktografické údaje s príbehmi, či spomienkami pamätníkov z niektorých období obecných dejín. I preto veríme, že jej obsah prinesie čitateľom zaujímavé a snáď i poučné putovanie po viac, či menej vzdialenej histórii obce Horný Hričov.

Knihu si môžete zakúpiť na obecnom úrade v Hornom Hričove, cena jedného výtlačku je stanovená na 10 €-.

Názov:                                                                Horný Hričov – história v područí rieky

Vydavateľ:                                                        Obec Horný Hričov

Autor:                                                                Jozef Pytel

Odborný poradca:                                          Mgr. Ing. Marek Sobola, Phd.

Recenzent historických kapitol:                  Mgr. Peter Štanský

Jazykové korektúry:                                       Eliška Frivaldská

Fotografie:                                                       Daniel Badík, Emil Vrábel, Andrej David, Jozef Pytel

Grafická úprava:                                             Peter Dlhopolček

Tlač:                                                                  Printio s.r.o.

Náklad:                                                            500 ks

Rok vydania:                                                   2020

ISBN:                                                               978-80-570-1518-5

EAN:                                                                9788057015185

 

 

 

VAROVANIE – Krádeže v obci Horný Hričov

Obec Horný Hričov dôrazne upozorňuje a varuje svojich občanov pred nárastom kriminality v našej obci. Pravdepodobne jedinec poznajúci prostredie našej obce, pácha v nočných hodinách trestnú činnosť formou vykrádania automobilov, garáži a humien.

Obec Horný Hričov vyzýva všetkých občanov k zvýšeniu ostražitosti. Sledujte svoje okolie a v prípade spozorovania podozrivej osoby alebo osôb okamžite volajte políciu alebo starostu obce. Trestná činnosť je vykonávaná v nočných hodinách, preto je dôležité okolie kontrolovať aj pohľadom z okna.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bude v krátkej dobe po celej obci inštalovaný kamerový systém v kvalite, ktorá umožní aj v noci rozpoznať tváre páchateľov. Niektoré kamery budú verejné iné budú umiestnené anonymne.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí prichytiť páchateľa alebo páchateľov pri čine.

Dušan Ďuríček, starosta

VÝZVA / UPOZORNENIE pre obyvateľov obce venčiacich psov v intraviláne obce

    Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov dôrazne  upozorňuje všetkých obyvateľov Obce Horný Hričov , ktorí sú  majiteľmi psov a  ktorí na venčenie psov  využívajú intravilán obce (do intravilánu patrí hrádza VD, priestranstvo pri kostole, všetky zelené plochy, miestne komunikácie, chodníky a iné priestranstvá), že sú povinní po psoch zbierať a likvidovať ich výkaly. Ponechanie psích výkalov na tráve, ceste, chodníku alebo inom priestranstve je závažným priestupkom, ktorý bude riešený pokutou udelenou zo strany obce.

Psie výkaly spôsobujú závažné ochorenia, na ktoré môžu najviac doplatiť deti. V súčasnej dobe nie je možné pre vychádzky detí ZŠ a MŠ Horný Hričov využívať hrádzu, ktorá je extrémne znečistená psími  výkalmi. Psie výkaly sa nachádzajú aj na miestnych komunikáciách a iných priestranstvách.

Žijeme v roku 2017 a každý z nás by mal akceptovať, že v dnešnej dobe existujú určité hygienické štandardy, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak sa nájdu jednotlivci, ktorí toto rešpektovať nechcú, každému vo svojom okolí dávajú jasne najavo, že im nezáleží na deťoch v našej Obci  a ani spoluobčanoch našej Obce.

Pevne verím, že sa situácia  po zverejnení  výzvy  zlepší  a Obec nebude nútená pristúpiť k represii.

                                                                                                                             Ing. Dušan Ďuríček, starosta