POZVÁNKA – “Jarné upratovanie 2021”, sobota 24.04.2021

       POZVÁNKA

Vážení spoluobčania,

Napriek pandémií by som Vás rád pozval na tradičnú brigádu (minulý rok sa pre COVID nekonala) pod názvom „Jarné upratovanie“ zameranú na očistu našej obce. Brigáda sa bude konať v sobotu 24.04.2021. Zraz bude pred Z-kou od 8.45 do 9.00 hod (práce budú trvať 2 – 3 hodiny).

Brigáda bude prioritne zameraná na vyčistenie zelených plôch, ktoré lemujú cestu III. triedy v smere od areálu T+T, a.s. do obce, plochy pri miestnej komunikácií smerujúcej od priehrady, hrádzu, studničku a priestor okolo cintorína.  Prosíme o dodržanie protipademických opatrení.

Odmenou pre zúčastnených bude dobrý pocit z vykonanej práce, pobyt na čerstvom vzduchu a chutná bageta + tekutiny na zabezpečenie pitného režimu.

Zo sebou si doneste pracovné rukavice a dobrú náladu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Dušan Ďuríček, starosta

SLOVENSKÁ POŠTA – pošta Horný Hričov – zmena otváracích hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s.  informuje občanov, že od 1. apríla 2021 dochádza, z dôvodu zmeny organizácie práce na pošte v Hornom Hričove, k trvalej zmene otváracích hodín pre verejnosť.

Pošta bude otvorená v dňoch pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 8:00 h do 11:00 h.

V stredu bude otvorená v čase od 8:00 do 9:00 a v poobedňajších hodinách od 15:00 h do 17:00 h.

V sobotu a v nedeľu je pošta zatvorená.

Súťaž o najkrajšiu knihu horného Považia – možnosť hlasovať za knihu p. Jozef Pytela

Vážení spoluobčania,

v súčasnosti prebieha súťaž o najkrajšiu knihu horného Považia s názvom “Kniha Horného Považia 2020”.  Do uvedenej súťaže, v kategórií Odborný literatúra,  sa zapojil aj náš spoluobčan, p. Jozef Pytel  so svojou knihou o histórii obce – Horný Hričov história v područí rieky.

Ak sa Vám páčila kniha o histórii obce Horný Hričov dajte jej, prosím, svoj hlas v súťaži o najkrajšiu knihu horného Považia.

Link na hlasovací lístok je:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6_dgwqVrEReTgMsveGY1w533dA4lkQIa_crJTsjP92OBBqQ/viewform.

 

Prosba hornohričovskej futbalovej akadémie o poukázanie 2% dane z príjmu

Vážení rodičia a priatelia hornohričovskej futbalovej akadémie, po roku si opäť dovoľujeme obrátiť sa na vás s prosbou poukázania 2% dane z príjmu pre Akadémiu TJ Horný Hričov, odkiaľ budú poukázané do pokladne akadémie.

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok sa môžete osobne alebo telefonicky obrátiť na koordinátora mládeže Juraja Králika, tel.č. 0908249445.

Za deti z akadémie vám vopred ďakujeme.⚽

 

OZNAM – Čipovanie smetných nádob

OZNAM

Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov Vám oznamuje, že od utorka 24.11.2020 začína pilotný projekt čipovania smetných nádob na komunálny odpad, ktoré bude realizovať spoločnosť T + T, a.s. spoločne s našou obcou. Čipovanie bude prebiehať do piatka 27.11.2020.

Z uvedeného dôvodu Vás prosíme o súčinnosť a umožnenie prístupu k Vašim smetným nádobám a ich vyloženie pred Vaše rodinné domy.

K tomuto kroku obec pristúpila z dôvodu neustáleho zvyšovania poplatkov za komunálny odpad  zo strany štátu a skutočnosť, že niektorí občania poctivo separujú a iní separáciu takmer úplne ignorujú, čo taktiež prispieva k navyšovaniu poplatkov. Cieľom čipovania smetných nádob je spravodlivejšie spoplatnenie vývozu komunálneho odpadu. Obec bude mať presné informácie  o váhe každej zbernej nádoby a tak bude vedieť identifikovať kto separuje viac a kto menej.

Pilotný projekt bude mať testovaciu fázu a to počas dvoch rokov 2021 a 2022. Počas tohto obdobia sa budeme snažiť zvýšiť osvetu o dôležitosti separovania. Poplatky za komunálny odpad sa v rokoch 2021 a 2022 budú vyberať rovnako ako doteraz, t.j. sadzba x počet osôb v domácnosti. Pre rok 2021 ostáva sadzba poplatku rovnaká ako bola v roku 2020 a to vo výške 20,- € na osobu a rok.

Veríme, že tento projekt prispeje k miernejšiemu nárastu poplatkov, ktorému sa určite nevyhneme. Obec zo zákona nemôže dotovať spracovanie komunálneho odpadu, ale musí túto finančnú záťaž preniesť v plnej výške na občanov.

Dobrou separáciou odpadu môžeme spoločne tento trend zvyšovania poplatkov zmierniť.

Ďakujeme!

 

 

Horný Hričov 20.11.2020                                                                                                                                                                                                              Dušan Ďuríček, starosta