OZNAM – Čipovanie smetných nádob

OZNAM

Vážení spoluobčania,

Obec Horný Hričov Vám oznamuje, že od utorka 24.11.2020 začína pilotný projekt čipovania smetných nádob na komunálny odpad, ktoré bude realizovať spoločnosť T + T, a.s. spoločne s našou obcou. Čipovanie bude prebiehať do piatka 27.11.2020.

Z uvedeného dôvodu Vás prosíme o súčinnosť a umožnenie prístupu k Vašim smetným nádobám a ich vyloženie pred Vaše rodinné domy.

K tomuto kroku obec pristúpila z dôvodu neustáleho zvyšovania poplatkov za komunálny odpad  zo strany štátu a skutočnosť, že niektorí občania poctivo separujú a iní separáciu takmer úplne ignorujú, čo taktiež prispieva k navyšovaniu poplatkov. Cieľom čipovania smetných nádob je spravodlivejšie spoplatnenie vývozu komunálneho odpadu. Obec bude mať presné informácie  o váhe každej zbernej nádoby a tak bude vedieť identifikovať kto separuje viac a kto menej.

Pilotný projekt bude mať testovaciu fázu a to počas dvoch rokov 2021 a 2022. Počas tohto obdobia sa budeme snažiť zvýšiť osvetu o dôležitosti separovania. Poplatky za komunálny odpad sa v rokoch 2021 a 2022 budú vyberať rovnako ako doteraz, t.j. sadzba x počet osôb v domácnosti. Pre rok 2021 ostáva sadzba poplatku rovnaká ako bola v roku 2020 a to vo výške 20,- € na osobu a rok.

Veríme, že tento projekt prispeje k miernejšiemu nárastu poplatkov, ktorému sa určite nevyhneme. Obec zo zákona nemôže dotovať spracovanie komunálneho odpadu, ale musí túto finančnú záťaž preniesť v plnej výške na občanov.

Dobrou separáciou odpadu môžeme spoločne tento trend zvyšovania poplatkov zmierniť.

Ďakujeme!

 

 

Horný Hričov 20.11.2020                                                                                                                                                                                                              Dušan Ďuríček, starosta

Na obecný úrad už netreba chodiť, nájdete ho v mobile

Na obecný úrad už netreba chodiť, nájdete ho v mobile

Registrovať si psa, podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad. To všetko od novembra vybavíte na vašej obci cez internet aj bez elektronického občianskeho preukazu.

Slovensko aktuálne zažíva druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19. Zatvorené sú nielen mnohé obchody a reštaurácie, nefungujú kiná či divadlá… No v snahe obmedziť šírenie nebezpečného vírusu majú obmedzené stránkové hodiny aj obecné úrady.

No to neznamená, že si na vašej obci či meste nedokážete nič vybaviť. Na úrad sa totiž dá dostať aj inak než osobne – cez internet. Slúžia na to elektronické služby samospráv, ktoré sú k dispozícii občanom už nejaký ten rok. No je tu jeden háčik: ak ich chcete využiť, potrebujete elektronický občiansky preukaz aj s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom. A ten na Slovensku má k dispozícii iba zlomok ľudí. Od novembra to však vo väčšine obcí na Slovensku ide aj bez neho.

Namiesto papierov je tu mID

Až sedem z desiatich obcí na Slovensku využíva informačný systém DCOM. Ten prevádzkuje združenie DEUS, za ktorým stojí Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska. A je to DEUS, kto od 1. novembra 2020 spustil mobilnú aplikáciu mID. A práve cez ňu je možné vybaviť si všetko potrebné cez mobil priamo z pohodlia domova. Bez toho, aby ste niekam chodili, aby ste museli vypisovať akékoľvek papiere, či za elektronické služby platili. A netreba vám na to ani aktivovaný elektronický občiansky preukaz.

Viac sa dozviete v novom blogu na https://deus.blog.sme.sk/ alebo kliknutím na tento link.

Váš tím DEUS

OZNÁMENIE o zrušení ambulancie zubného lekára

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva oznamuje, že z dôvodu zrušenia ambulancie zubného lekára MUDr. Mariána Petrovského, s miestom výkonu Zdravotné stredisko Dolný Hričov 130, je poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 1. novembra 2020 pre pacientov zo zdravotného obvodu uvedeného poskytovateľa zabezpečené na ambulancii zubného lekára :

spoločnosť SK Dental Trnava, s.r.o.

miesto výkonu ul. Jána Milca 807/1, 010 01 Žilina

telefonický kontakt : 0911601158

Termín ošetrenia je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

Opatrenia na Obecnom úrade Horný Hričov

Pri vstupovaní prosíme zvoniť !!!

 S ohľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 žiadame občanov, aby pri vybavovaní úradných záležitostí

na Obecnom úrade prednostne využívali elektronickú komunikáciu:

info@hornyhricov.sk alebo telefonickú komunikáciu 041/5680 129.

 Nevyhnutné úradné záležitosti budú vybavené po zazvonení.

Ďakujeme za pochopenie

Monografia obce „Horný Hričov – história v područí rieky“ už v predaji

Vážení spoluobčania,

vzhľadom k opatreniam zavedeným v súvislosti s pandémiou choroby Covid-19 nie je možné predstaviť vám knihu „Horný Hričov – história v područí rieky“ na spoločnom stretnutí, kde by sme vykonali jej krst. Preto nám dovoľte uviesť základné údaje o nej aspoň prostredníctvom obecnej web stránky a na sociálnych sieťach. V publikácii s prvkami klasickej monografie sa prelínajú faktografické údaje s príbehmi, či spomienkami pamätníkov z niektorých období obecných dejín. I preto veríme, že jej obsah prinesie čitateľom zaujímavé a snáď i poučné putovanie po viac, či menej vzdialenej histórii obce Horný Hričov.

Knihu si môžete zakúpiť na obecnom úrade v Hornom Hričove, cena jedného výtlačku je stanovená na 10 €-.

Názov:                                                                Horný Hričov – história v područí rieky

Vydavateľ:                                                        Obec Horný Hričov

Autor:                                                                Jozef Pytel

Odborný poradca:                                          Mgr. Ing. Marek Sobola, Phd.

Recenzent historických kapitol:                  Mgr. Peter Štanský

Jazykové korektúry:                                       Eliška Frivaldská

Fotografie:                                                       Daniel Badík, Emil Vrábel, Andrej David, Jozef Pytel

Grafická úprava:                                             Peter Dlhopolček

Tlač:                                                                  Printio s.r.o.

Náklad:                                                            500 ks

Rok vydania:                                                   2020

ISBN:                                                               978-80-570-1518-5

EAN:                                                                9788057015185