Dokument :

„Zber a mechanická úprava kovových odpadov“ správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania – navrhovateľ SAKER s.r.o. Horný Hričov.

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 14.10.2019 do 14.11.2019

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania je taktiež zverejnená na stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-mechanicka-uprava-kovovych-odpadov

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).