Dokument :

„Zber a mechanická úprava kovových odpadov“ – zaslanie zámeru a oznámenie o začatí správneho konania

Dokumente je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Horný Hričov, kde si možno z neho robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotovovať jeho kópie počas pracovných dní od 20. 12. 2018 do 04. 01. 2018

Dokument je taktiež zverejnený na webovej adrese Obce Horný Hričov, www.hornyhricov.sk  v sekcii Úradná tabuľa.

Úradné hodiny :

Pondelok a streda v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok v dobe od 07:30 h do 11:30 h a od 12:00 h do 14:30 h

Vyvesené : 20. 12. 2018                                                                              Zvesené : 04. 01. 2019

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).