V súlade § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Dušan Ďuríček starosta obce

v y m e n o v a l

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v Hornom Hričove, pre voľby do Európskeho parlamentu

Bc. Jozefa Jahvodku

kontakt na zapisovateľa OVK: Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov

telefón: 041/5680129, 0902 171 565

e-mail:  jozef.jahvodka@hornyhricov.sk

V Hornom Hričove dňa: 06.03.2019

                                                                                                           Ing. Dušan Ďuríček

                                                                                                          starosta

 

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).