Hornohričovskí  seniori  na  výlete  v Banskej  Štiavnici

Banská Štiavnica je historicky najzaujímavejším mestom na Slovensku, veď preto bola v decembri 1993 spolu s technickými pamiatkami zapísaná do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva  /UNESCO/.  Len v historickom jadre mesta je 360 umeleckých pamiatok na pozeranie.

Dejiny tohto mesta sa začali písať od roku 1238, kedy Banská Štiavnica získala privilégia kráľovského mesta. Jeho história úzko súvisí s baníctvom. V ťažbe zlata a striebra/ od 13. do konca 18. stor./, patrilo mesto k významným banským revírom v Európe. Napr. ťažba zlata a striebra dosiahla najvyššie hodnoty v roku 1690, keď bolo vyťažené 6O5 kg zlata a 29 000 kg striebra. S technickým rozvojom sa rozvíjalo aj mesto. Uskutočňovali sa viaceré stavby, prestavby a Banská Štiavnica sa stáva tretím najväčším mestom v Uhorsku. Dokonca v roku 1762 tu bola zriadená Banská akadémia, čo bola prvá vysoká škola technického charakteru na svete.

Na námesti  sv. Trojice sú postavené dve neskorogotické baziliky. Dominantou námestia je morový stĺp, postavený mestom ako vďaka za ústup morovej epidémie. Samotné námestie je lemované rôznými meštianskými domami postavenými v 15. a 16. storočí, napr. v jednom z nich sídlil banský súd. Možno tu vidieť starý zámok, z veže ktorého je pekný výhľad. Uvidieť možno aj Klopačku, tá zvolávala baníkov do práce. Z klopačky je viditeľný nový zámok.Nedávno bola zrekonštruovaná baroková Kalvária, ktorá stojí na kopci Scharffenberg a vidieť ju zo všetkých strán, je však na ňu náročný výstup.

V tento istý deň /19.9.2019/ sme navštívili barokovo klasicistický kaštieľ v Svetom Antone postavený v roku 1744 šľachtickým rodom Kohárioovcov, v ktorom sa zachovala časť pôvodného interieru z obdobia baroka, empíru. Je tu  zachovaná aj  kaplnka s nádhernými maľbami a freskami.

Na tieto skvele zážitky môžeme už len spomínať.

Dúfam, že aj na budúci rok opäť navštivíme pekné miesto našej domoviny.

 

Mgr. Kazimíra Hallová

predsedníčka ZO JDS

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).