Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

podľa § 140 a nasl. Zák. č. 233/95 Z.z. (Exekučný poriadok) podľa § 140 a nasl. Zák. č. 233/95 Z. z.

     Dňa 23.03.2017 o 10:00 h na drese Jilemnického 12, 036 01 Martin

sa uskutoční dražba nehnuteľností uvedených na

Liste vlastníctva 1282 – k. ú. obce Horný Hričov a

Liste vlastníctva 1281 – k. ú. obce Horný Hričov.

     Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornom Hričove počas stránkových dní.

Pondelok a streda :      od 07:30 h do 11:30 h

                                     od 12:00 h do 17:00 h

Utorok, štvrtok a piatok :     od 07:30 h do 11:30 h

                                             od 12:00 h do 14:30 h

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).