V Y H L Á S E N I E

III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce

     Na základe § 26 ods. 3  písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  obec Horný Hričov

 dňa 04.02.2020 o 14:00 h

III. stupeň povodňovej aktivity na  pre celé územie obce.

 

♣      Vyhlásenie III. SPA

There are no comments yet.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).